Milletlerarası Antlaşmalar  
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Anlaşma’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı