Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI AVRUPA KONSEYİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu )’ndan Erzincan Projesinin Finasmanı için Sağlanan Krediye İlişkin Anlaşmanını Onalylanmasına Dair Karar

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskân Fonu)’ndan Sağlanan Krediyle ilgili Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskân Fonu)’ndan Sağlanan Kredi ile ilgili Olarak İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

:Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (AGC)’na Katılmamızın Onaylanmasına Dair Karar

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu’ndan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu’ndan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)’ndan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşma ve Eklerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)n’dan Sağlanan Kredilerle İlgili Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Karar

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan Sağlanan Kredilerle İlgili Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Karar

:Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun Kurulmasına Dair Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tarafından Kabul Edilen Karar ve Eki Statüye Katılmamıza  dair Karar

:Yaratıca Sinematografik ve Görsel-İşitsel Eserlerin Ortak Yapımı ve Dağıtımı İçin Avrupa Destek Fonunun Kurulması (EURIMAGES) Hakkındaki Kısmi Anlaşmaya Katılmamıza Dair  Karar

:Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin  Onaylanmasına   Dair  Karar

:Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

:Avrupa Sosyal Şartı’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Avrupa Konseyi Fonundan Sağlanan Krediyle İlgili Olarak İmzalanan Anlaşma ve Ekinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Avrupa İkamet Sözleşmesi’nin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Ek Protokol’un Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

:Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

:Avrupa Konseyi İskan Fonundan Genel Kredi Şeklinde Sağlanan 50 Milyon İsviçre Frangı Tutarındaki Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

:Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 4.800.000 Alman markı tutarındaki ikraz ile ilgili mukavelenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar