Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRASYA ÜLKELERİ KADINLARI İŞBİRLİĞİ GRUBU ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun