Milletlerarası Antlaşmalar  
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI
 
:Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Onaylanmasına Dair Karar