Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA YATIRIM BANKASI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Mali Anlaşmaları Çerçevesinde Mali ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Gökçekaya - Seyitömer - İzmir Enerji Nakil Hatları Projesi için Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar