Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun