Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARININ İŞLETMELERARASI İŞBİRLİĞİ AĞI İLE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
:Avrupa Topluluklarının İşletmelerarası İşbirliği Ağı’na Ülkemizin de Katılmasına İlişkin Muhtıra’nın  Onaylanmasına Dair Karar