Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ONA BAĞLI EKONOMİK VE SOSYAL İHTİSAS KURULUŞLARI İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Bazı Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ve ona bağlı Ekonomik ve Sosyal İhtisas Kuruluşları Arasında Aktedilen Anlaşma çerçevesinde 2 Eylül 1968 tarihinde imzalanan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair  Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ve ona bağlı Ekonomik ve Sosyal İhtisas Kuruluşları Arasında Aktedilen Anlaşma çerçevesinde 2 Eylül 1968 tarihinde imzalanan “Deri Enstitüsü Kurulması Özel Fon Projesi Ön Uygulama Anlaşması”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar