Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında İmzalanan "Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Uygulanması" Adlı Proje Belgesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Çerçevesinde İmzalanan “Sınai Mülkiyet Sisteminin Güçlendirilmesi” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Arasında İmzalanan “Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programına Yardım” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Karar 

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan “Orta Anadolu”da Koyunlarda Yavru Atma Konusunda Epidemiyolojik Araştırma” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Erzincan Deprimine Acil Yardım Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Türkiye’de Hayvancılığın Geliştirilmesi (LDT) Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan “Bir Gönüllü Ünitesinin Tesisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Orta Asya Cumhuriyetlerine Türk Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) Uzmanlarının Gönderilmesi” Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye-Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) İşbirliği Ortak Komitesi 9 uncu Toplantısı Sonucunda İmzalanan Mutabakat Tutanağının Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Karar

:Kalkınma Programı ile Borç Yönetimi Finansman Eğitimi Konusunda Yapılan Mali Teknik Yardım Konulu Proje Revizyonu Belgesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan  “Yurtdışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan "Sağlık Kesiminde Satınalma İşlemlerine Teknik Destek" Konulu Proje Belgesi ile UNDP Tarafından Sağlanacak Yönetim ve Destek Hizmetlerine İlişkin Anlaşma Mektubu'nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İle Yapılan "Türkiye'de Mevcut kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi" Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan “Orta Anadolu”da Koyunlarda Yavru Atma Konusunda Epidemiyolojik Araştırma” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan Türkiye İle Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği” Konulu Proje Belgesi ve Eklerinin Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan “Petrokimya Alanında Araştırma Geliştirme İmkanlarının Güçlendirilmesi, Faz II” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Pogramı ile Yapılan “Bedensel Özürlüler İçin Mesleki Eğitim Merkezi Kurulması” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Pogramı ile Yapılan “Bedensel Özürlüler İçin Mesleki Eğitim Merkezi Kurulması” Konulu Proje Belgesinin  Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Yapılan “Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Biyomühendislik (Biyoteknolojik Uygulamalar) Avrupa Ağı” Konulu Projenin Onaylanmasına Dair Karar

:Toksik Kimyasal Maddelerin Kontrolü, III. Safha Konulu Avrupa Bölgesi Projesinin Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilciliği arasında 3 Mart 1969 tarihinde Vaşington’da imzalanan «Ulaştırma Koordinasyon ve Demiryolları Etüdü Özel Fon Projesi» Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 11 Nisan 1990 tarihinde imzalanan TUR/89/013 sayılı “Özel Sektöre Yardım” konulu ekli proje belgesinin onaylanmasına dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 9 Mayıs 1990 tarihinde imzalanan TUR/87/026 sayılı “Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün Eğitim Kapasitesini Geliştirme” konulu ekli nihai proje belgesinin onaylanmasına dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 8 Mart 1990 tarihinde imzalanan KUR/87/030 sayılı “DPT Güneydoğu Anadolu Projesi Yönetim Biriminin Güçlendirilmesi” konulu ekli nihai proje belgesinin onaylanmasına dair Karar

:Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Hazırlanan Proje Belgelerinin Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Nüfus Faaliyetleri Fonu Arasında Bazı Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilciliği arasında 3 Mart 1969 tarihinde Vaşington’da imzalanan «Ulaştırma Koordinasyon ve Demiryolları Etüdü Özel Fon Projesi» Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Milletlerarası Para Fonu İle Milletlerarası İmar Ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun