Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE D-8 ZİRVE DEKLARASYONU ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun