Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DÜNYA BANKASI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi’nin Finansmanı Amacı ile Dünya Bankası’ndan Sağlanan Kredileri İlişkin İkraz ve Garanti Anlaşması ile Mektupların Onaylanmasına Dair Karar

:Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi’nin Finansmanı için Dünya Bankası’ndan Sağlanan Krediye İlişkin İkraz Anlaşması ve Mektupların Onaylanmasına Dair Karar

:Dünya Bankasından Sağlanan “Teknoloji Geliştirme Projesi”ne Ait İkraz Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Dünya Bankasından Sağlanan Tarımsal Sanayi Projesine İlişkin İkraz Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı