Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DÜNYA POSTA BİRLİĞİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun