Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Dünya Sağlık Teşkilatı Anasözleşmesinin 24 Ve 25 İnci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası’nın, Dünya Sağlık Teşkilâtı Yirminci Genel Kurulunun 23 Mayıs 1967 tarih ve WHA 20.36 sayılı kararı ile değiştirilip onaylanmasına dair  Karar