Milletlerarası Sözleşmeler  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:İran ve Pakistan ile Türkiye’nin Oluşturduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Çerçevesinde İmzalanan İzmir Anlaşmasında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair  Karar

:Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun