Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (EFTA) DEVLETLERİ ARASINDA ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN 1/2004 VE 2/2004 SAYILI KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

:Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Efta Devletleri İle Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

:EFTA Devletleri ile Yapılan Anlaşma’nın OnaylanmasınaDair Karar

:EFTA Üyesi Devletler ile Tarım Ürünleri Ticari İle İlgili Yapılan Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Karar