Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA MOLEKÜLER BİYOLOJİ KONFERANSI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansını Kuran Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar