Milletlerarası Sözleşmeler  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA UZUN VADELİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ PROĞRAMI İLE İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programı Kapsamında “İnsan Faktörleri Alanında Teknoloji - Eğitim maksatları için Simülasyon” Konulu Avrupa Müşterek Öncelikli Alanında Türkiye’nin Katılma Kararı Aldığı “Görev ve/veya Muhabere Simülasyonu Başlıklı Araştırma ve Teknoloji Projesi’nin Uygulanma Düzenlemesinin Onaylanmasına Dair Karar

:Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programına İlişkin Program Mutabakat Muhtırası ve Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı