Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA METEROLOJİ UYDULARI İŞLETME TEŞKİLATI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun