Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME AVRUPA TEŞKİLATI  ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:UYDULAR ARACILIĞI İLE MOBİL HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLÂTI SÖZLEŞMESİ VE İŞLETME ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN UYDULAR ARACILIĞI İLE MOBİL HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLÂTI SÖZLEŞMESİ VE İŞLETME ANLAŞMA

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi'nde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin OnaylanmasıHakkında Karar

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun