Milletlerarası Sözleşmeler
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Arasında İmzalanan “Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme” Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Arasında İmzalanan “Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme” Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Mısır, Lübnan, Ürdün, Oman, Suriye ve Sudan Hükümetleri ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Arasında İmzalanan “Bölgesel Brucellois Kontrol Programı İçin Klavuz Hazırlanması” Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar 

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Arasında İmzalanan “Hayvancılığı Geliştirme Stratejisi” Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Doğu Anadolu Havza Geliştirme, Geliştirilmiş Eğitim Programı, Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Belgelerinin Onaylanmasına Dair Karar 

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Arasında İmzalanan Doğu Anadolu Havza Islâh Projesi’nin Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Yapılan Bazı Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Hükümetimiz Arasında Hazırlanan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Yapılan “Sulama Suyu Yönetiminde Geliştirilmiş Yöntemler” Konulu Proje Belgesinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Yapılan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkilatı Arasında İmzalanan "TCDD Yakın Doğu Bölgesinde Ormancılık, Hayvancılık ve Zirai Mekanizasyon Eğitimi" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Nüfus Faaliyetleri Fonu Arasında Bazı Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

                  Karar No:87/11791 Hükümetimizle Dünya Gıda Proğramı (WFP) Arasında İmzalanan <Altı İlde Erozyon Kontrolu ile Ağaçlandırma Projesine Katkıyı Öngören Uygulama Planı>nın Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı Arasında 15 Mart 1966 tarihinde imzalanan «Sıtma Eradikasyonu Teşkilâtına Gıda Yardımı Yapılmasına İlişkin Anlaşma» süresinin uzatılması hakkındaki ilişik mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı Arasında 15 Mart 1966 tarihinde imzalanan «Sıtma Eradikasyonu Teşkilâtına Gıda Yardımı Yapılmasına İlişkin Anlaşma» süresinin uzatılması hakkındaki ilişik mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı arasında imzalanmış bulunan “Parasız Yatılı Okullar” Proje Anlaşmasının yürürlüğe girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Kızılcahamam Su Toplama Havzasına ait Proje”ye gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış bulunan Anlaşmanın uzatılmasını ve bazı teknik hususların yeniden düzenlenmesini sağlamak üzere mektup teatisi suretiyle yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar
:Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı arasında “Urfa ve Mardin köylerine su temini Projesi”ne gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış bulunan Anlaşmanın bazı maddelerinin tadili için mektup teatisi suretiyel yapılan düzenlemenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Hayvan Vadisinde Erozyon Kontrolüne ve Taşkın Koruma İçin Su toplama Havzasının Tanzimine ait Proje”ye gıda ve yem yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış Anlaşmanın sona erdirilmesini ve bu anlaşma gereğince memleketimize sevkedilmiş bulunan 821 ton buğdayın “Kızılcahamam Su Toplama Havzasının Düzenlenmesine ait Proje” ye devredilmesini sağlamak üzere mektup teatisi suretiyle yapılan düzenlemelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar
:1967 Temmuz ayında Pülümür ve Tercan bölgesinde vukubulan depremden zarar gören 26000 kişiye Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda ve bunların hayvanları için yem yardımı yapılması maksadiyle Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında mektup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşmanın onaylanmasına dair Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Genişletilmesi Projesi” ne gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış bulunan Anlaşmanın süresini uzatmak ve öngörülen gıda maddelerinde bazı değişiklikler yapılmasını sağlamak üzere mektup teatisi suretiyle yapılan düzenlemelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Maden Prospeksiyon ve Arama Projesi” ne gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış bulunan Anlaşmada öngörülen gıda maddelerinin miktur ve nevilerinde değişiklik yapılmasını sağlamak üzere mektup teatisi suretiyle yapılan düzenlemenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:1968 yılında memleketimizin muhtelif bölgelerinde vuku bulan tabii afetlerden zarar görenlere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı yapılması konusunda Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında İmzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair  Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Tunçbilek ve Seyit Ömer Madenlerinin Geliştirilmesi Projesi”n egıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış bulunan Anlaşma çerçevesinde memleketimize bağışlanması öngörülen gıda maddelerinin miktar ve nevilerinde değişiklik yapılmasını sağlamak üzere ilişik düzenlemenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair  Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Zonguldak Kömür Havzasının Geliştirilmesi Projesi”ne gıda yardımı yapılması maksadiyle imzalanmış bulunan Anlaşma çerçevesinde memleketimize bağışlanan gıda maddelerinin kullanılmasa ile gerçekleştirilecek tasarrufların sarfedileceği tesislerde değişiklik yapılmasını sağlamak üzere ilişik düzenlemenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair  Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı rasında 6 Şubat 1969 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik “Çiftçi Eğitim Kampları” Proje Anlaşmasının yürürlüğe girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimiz ile Dünya Gıda Programı arasında 6 Şubat 1969 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik “Gecekondu ve Afet İşleri” Proje Anlaşmasının yürürlüğe girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimizle Dünya Gıda Programı arasında “Antalya ve Bolu İllerinde Ormancılıkla İlgili Daimi İşgücü Tesisi” Projesine gıda yardımı yapılması maksadıyla imzalanmış ve onaylanmış bulunan Anlaşmanın, Muğla, Kastamonu ve Artvin İllerini de kapsıyacak şekilde genişletilmesini sağlamak üzere mektup teatisi suretiyle yapılan ilişik düzenlemelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair karar