Milletlerarası Antlaşmalar  
GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI (GATT)
 
:Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın  VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar