Milletlerarası Antlaşmalar  
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Kurulu ile Tahıl Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Değişimi İçin Avrupa İşbirliği Programı Üyesi Ülkeler Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı