Milletlerarası Sözleşmeler  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (İBRD) ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın  Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Ülkemizdeki Sağlık Reformları Kapsamında Gerçekleştirilecek Temel Sağlık Hizmetleri Projesi'nin Dış Finansman İhtiyacının Karşılanması İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Krediye İlişkin İkraz Anlaşması ve Ek Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

:İstihdam ve Eğitim Projesinin Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredi ile İlgili İkraz Anlaşmanın  Onaylanması Hakkında Karar

:Türkiye ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Tarımsal Araştırma Projesinin Finansmanına İlişkin İkraz Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Hazine Veri Sistemleri Projesi’nin Finansmanı için Uluslararası imar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin İbraz Anlaşması ve Mektupların Onaylanmasına Dair Karar 

:Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye  Elektrik Kurumu’nun Yeniden Yapılandırılması Projesinin Finansmanı İçin Sağlanan Krediyle İlgili İkraz ve Garanti Anlaşmalarının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

:Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) İle Uluslararası İmar Ve Kalkınma Bankası (Banka) Arasındaki 28 Haziran 1991 Tarihli İkraz Anlaşması.

:Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan Özel Yatırım Kredisi Projesine Ait İkraz Anlaşması ile Ek Mektupların Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Yapılan Sağlık Projesi İkraz Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Milli Eğitim Geliştirme Projesi’nin Finansmanı için Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 90.200.000 ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümetimizle adı geçen Banka arasında 18 Mayıs 1990 tarihinde imzalanan ilişik İkraz  Anlaşması ve Ek Mektubun, imzalandıkları tarihten geçerli olmak üzere onaylanması dair Karar

:Hükümetimizle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (İBRD) arasında, 27 Haziran 1969 tarihinde imzalanan “İkraz Anlaşması” ile bu Anlaşmanın uygulanması için, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Çukurova Elektrik Anonim Şirketi arasında aynı tarihte imzalanmış olan “Proje Anlaşması”nın, imzalandıkları tarihten geçerli olmak üzere onaylanmasına dair Karar

:Seyhan Sulama II nci Kısım Projesinin Dış Finansmanının karşılanması için Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 12.000.000 dolarlık kredi ile ilgili Anlaşmasının, eklerinin ve tadillerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Hükümetimizle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan “Garanti Anlaşması”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Milletlerarası İmar Ve Kalkınma Bankası (İBRD) tarafından kısmen finanse edilen Seyhan Sulama Projesi II nci safha işlerine ait Milletlerarası ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenen Sözleşmeye esas olan şartlarda 6200 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince tatbik edilecek esasların 49 uncu ve 51 inci maddelerine uymayan ilişik 28 inci ve 31 inci madde metinlerinin yer almasına dair karar