Milletlerarası Antlaşmalar  
ANA MADDELER İÇİN ORTAK FON KURULMASINA DAİR ANLAŞMA
 
:Ana Maddeler İçin Ortak Fon Kurulmasına Dair Andlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı