Milletlerarası Antlaşmalar  
UYDULAR ARACILIĞI İLE DENİZ HABERLEŞMESİ ULUSLARARASI TEŞKİLATI (INMARSAT) SÖZLEŞMESİ
:Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

:Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi’nin ve İşletme Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı