Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UYDULAR ARACILIĞI İLE TELEMÜNİKASYON ULUSLARARASI ÖRGÜTÜ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütü (INTELSAT)'ne İlişkin Anlaşma'da Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uydular Aracılığı ile Telemünikasyon Uluslararası Örgütüne (INTELSAT) İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun