Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İPEKBÖCEKÇİLİĞİ KOMİSYONU İLE İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonu’nun Statüsüne Katılmamıza Dair Bakanlar Kurulu Kararı