Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI İLE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
:İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı