Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI TELEMÜNİKASYON BİRLİĞİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Uluslararası Telemünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile Bunlara İlişkin Nihai Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun