Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA DOĞAL VE İNSANLARDAN KAYNAKLANAN AFETLERDE ACİL YARDIM VE ACİL MÜDAHALE ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

:KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AYRICALIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR EK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA)Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Teşkiline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun