Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

:Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin OnaylanmasınınUygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Konvansiyonu Uyarınca, Ülkemizce MIGA’ya Verilecek Olan ve Adıgeçen Kuruluş Tarafından Ülkemizde Yatırım Yapacak Yatırımcılara Sağlanacak Garantilerin Türkiye Tarafından Onaylanmasına İlişkin Esasları Kapsayan Belgenin Onaylanmasına Dair Karar

:Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu ile Yapılan Yerel Paraların Kullanımı Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasına Hakkında Karar