Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA ve AKDENİZ NEBAT KORUMA TEŞKİLATI KURULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
 
:Katılmış bulunduğumuz “Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilatı Kurulmasına İlişkin Sözleşme ve Ekleri”nde yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair  Karar