Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞTİRME TEŞKİLATI (OECD) ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Hükümetimizin Avrupa Para Anlaşması (EMA) Fonundan kredi talebi ile ilgili olarak İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) nin 24 Haziran 1969 tarih ve C (69) 92 sayılı ilişik «Türkiye’ye Mali Yardım hakkında Konsey Kararı» nın yürülüğe girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar