Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SINIR AŞAN SUÇLARI ÖNLEME VE MÜCADELE ETMEYE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun