Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİ
:Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun