Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLAR ARASI SİVİL HAVACILIK TEKİLATI  ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren ve 3736 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan “Guatemala  CityProtokolü (1971)”, “3 Sayılı Montreal Ek Protokolü (1975)” ve “4 Sayılı Montreal Protokolü (1975)”nün Onaylanmasına Dair Karar 

:Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokol ile Bu Protokol’un 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar