Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
:Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun