Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR TEŞKİLATI (UNESCO) İLE İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi ile Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesine Katılmamızın ve Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Karar