Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NÜFUS FAALİYETLERİ FONU ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasında İmzalanan "Ankara'nın Polatlı Bölgesinde Adölesan (Gençler) ve Erişkinler İçin Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Hizmetleri" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasında İmzalanan "Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar 

:Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ileYapılan Nüfus Politikalarına ve Programlarına Katkıda Bulunan Faktörlerin Saptanması Konulu Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Yapılan Bazı Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Hükümetimiz Arasında Hazırlanan Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Nüfus Faaliyetleri Fonu Arasında Bazı Proje Belgelerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı