Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) İLE İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Hükümetimiz Arasında İmzalanan 199-1995 Ana Uygulama Plan’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimizle UNICEF Arasında 1988-1992 İşbirliği Programı Uygulama Planı’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı