Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI (UNIDO) ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
 
:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 
:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) İşbirliği Ortak Komitesi 8 inci Toplantısı Mutabakat Tutanağı’nın Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ile Yapılan Sınai Gelişme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) İşbirliği 7. Ortak Komitesi Mutabakat Tutanağının Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye-Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı İşbirliği 6.  Ortak Komitesi Mutabakat Tutunağının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının (UNIDO) Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas teşekkülleri arasında 21 Ekim 1965 tarihinde imzalanan değiştirilmiş standart anlaşmaya taraf olarak katılmasını sağlayan ilişik Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna Dair Karar