Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR YAPILAN SÖZLEŞME
:Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tarihli Tek Sözleşmenin Tadiline İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun