mevzuat
SAĞLIK MEVZUATI
5396 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
5378 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5371 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5258 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN
5193 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN
3977 KOZMETİK KANUNU
3960 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU
3153 RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSELERİ HAKKINDA KANUN
0224 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
2219 HUSUSİ HASTANELER KANUNU
2767 SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN
2857 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
2238 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
2827 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
0555 SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU
2659 ADLİ TIP KURUMU KANUNU
6023 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
7402 SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN
1593 UMUMİ HIFZISSIHA KANUNU
6197 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN
6643 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
3959 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN
2872 ÇEVRE KANUNU
1262 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
3298 UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN
0708 440 SAYILI KANUNA TABİ KURULUŞLARDAN SAĞLIK TEŞKİLATI OLANLARDA ÇALIŞAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN 224 VE 472 SAYILI KANUNLARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİNE DAİR KANUN
BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR