kenan1  
Resmi Gazete: 21.02.1999 Pazar Sayı: 23618(Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1999 - 2000 Av Dönemine Ait 33/1 Numaralı Sirküler
   
SİRKÜ NO:33/1
  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR

            Amaç
            Madde 1-
            Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak için, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin alite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi, suların irlenmesinin önlenmesi ve su ürünlerinin plan hedeflerine uygun gelişmesini sağlamak amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 23 üncü ve buna ait önetmeliğin 14 ve 16 ncı maddeleri gereğince, 1 Nisan 1999 - 31 Ağustos 2000 arihleri arasındaki avlanma döneminde geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce aşağıdaki yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

            Tanımlar
            Madde 2-
            Bu sirkülerde geçen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

            Balık Boyu (Toplam Boy): Balığın başının (ağzı kapalı iken) ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun şuasının (ışınının) bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğudur.

            Kılıç balığında, balığın alt dudak ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluk (çatal boy) esas alınır.

            Kerevit, Deniz Böceği ve İstakoz Boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazelerinin sonuna kadar ki kısmın uzunluğudur.

            Kum Midyesi Boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğudur.

            İstiridye Boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğudur.

            Mavi Yengeç Boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğudur.

            Ağ Gözü Açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin kalınlığına bakılmaksızın, içten içe ölçülen ve tesadüfi olarak seçilen on ağ gözünün birer kenar uzunluklarının ortalamasını ifade eder.

            Ortasu Trolü: Münhasıran göçmen balıkların istihsalinde kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen, kurşunlu halatları bulunmayan trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsalidir.

            Mekanik Güç: Makara, Seren ve Bom direği bulunan teknelerde, çevirme ağlarını toplamak ve tekneye almak üzere kullanılan güçtür.

            Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ifade eder.

            İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü ifade eder. 

            İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
DENİZLERLE İLGİLİ YASAKLAR
 
BİRİNCİ KISIM
TROL YASAKLARI

            Her Türlü Trol Yasağı
            Madde 3-
            1- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere İçsular, Marmara denizi, İstanbul boğazı (Anadolu Karaburun ile Rumeli Karaburun arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısım) ve Çanakkale boğazında,

            her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            2- Karadeniz'de;
            Samsun - Ordu İl sınırından Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda, 

            Sinop İli, Ayancık İlçesi, Usta burnu ile Gerze İlçesi, Çayağzı burnu arasında kalan karasularımızda,

            Zonguldak İli, Ereğli balıkçı barınağı ile, Bartın İli, Amasra İlçesi, Dikili Burnu arasında kalan karasularımızda,

            her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            3- Ege Denizi'nde;
            Saros körfezinde;
            Edirne İli dahilindeki Boztepe burnu (40o 36' 51" N - 26o 04' 30" E) ile Çanakkale İli dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40o 19' 30" N - 26o 12' 45" E), Gökçeada Aydıncık burnu (40o 10' 00" N - 26o 00' 30" E), Bozcaada Mermer burnu (39o 48' 00" N - 26o 09' 30" E) ile Babakale'yi (38o 29' 00" N - 26o 03' 54" E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahalarda, 

            Edremit Körfezinde;
            Küçükkuyu, Mıhlı deresinin denize döküldüğü yer (39o 33' 06" N - 26o 39' 33" E) ile Maden adası (39o 24' 36" N - 26o 34' 40" E), Eğribucak burnu (39o 16' 46" N - 26o 36' 15" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında,
 
            Dikili körfezinde;
            Madra çayı (39o 10' 03" N - 26o 45' 08" E) ile Adatepe burnu (39o 02' 05" N - 26o 47' 07" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında,

            Çandarlı körfezinde;
            Maltepe burnu (38o 47' 50" N - 26o 47' 44" E) ile Ilıca burnu (38o 29' 40" N - 26o 53' 44" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında, 

            İzmir körfezinde;
            Ardıç burnu (38o 31' 58" N - 26o 37' 22" E) ile Deveboynu'nu (38o 39' 24" N - 26o 43' 42" E) birleştiren  hattın güneydoğusunda kalan kısmında,

            Çeşme boğazında;
            Teke burnu (38o 26' 45" N - 26o 23' 45" E), Karaada - Kuzey ucu (38o 27' 25" N - 26o 21' 35" E), Karaada - Batı ucu (38o 26' 30" N - 26o 19' 30" E), Alev adasından batıda (38o 23' 26" N - 26o 14' 20" E), Boğaz adası kuzey ucu (38o 17' 57" N - 26o 12' 30" E), Boğaz adası güney ucu (38o 17' 30" N - 26o 12' 42" E), Karaabdullah burnu (38o 15' 55" N - 26o 14' 30" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında,

            Sığacık körfezinde;
            Gök liman (38o 08' 30" N - 26o 36' 30" E) ile Kilik burnu (38o 09' 36" N - 26o 46' 00" E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan kısmında, 

            Kuşadası körfezinde;
            Özdere balıkçı barınağı ile (38o 00' 05" N - 27o 06' 55" E), Yalancı burnu (37o 51' 40" N - 27o 14' 30" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında,

            Muğla İli, Yeşilova körfezinde;
            Kızılada ile karşısındaki Taşlıca ada arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

            Hisarönü körfezinde;
            Dil (Lindos) burnu ile karşısındaki Ağıl adasını birleştiren hattın doğusunda kalan saha içerisinde,

            Gökova körfezinde;
            Gerence burnu ile Mersincik burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan saha içerisinde,

            Ören burnu ile karşısındaki Teke burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

            Güllük körfezinde;
            Kazıklı limanında; Kapalı burnu ile Teke burnu arası, Çam limanında; Teke burnu ile İncegöl burnu arası, Asin körfezinde; İncegöl burnu ile İnce burun arası, Güvercinlik körfezinde; İnce burun ile Saplı burun ve Kızılyar burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

            her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            4- Akdeniz'de;
            Yardımcı (Taşlık) burnu ile Kaş Uluburun arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,

            her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            5- Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir.

            Dip Trolü Yasağı
            Madde 4-
            Dip trolüne bölge, zaman ve vasıflar bakımından konulan yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

            1- Madde 3'de belirtilen yerlerde dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır. Serbest alanlarda ise dip trolünün birden  fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.

            2- Karadeniz'de trol avcılığına açık olan karasularımızda sahilden itibaren, 3 mil içerisinde dönem boyunca,

            3 mil dışında ise
            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs 2000 - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır. 

            3- Ege denizinde, Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Akdeniz'de, Yardımcı (Taşlık) burnuna kadar olan karasularımızda, 3 üncü maddede belirtilen yasak yerler dışında sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Ancak, Çeşme Karaabdullah burnu (38o 15' 55" N - 26o 14' 30" E) ile Sığacık Teke burnu (38o 06' 25" N - 26o 35' 30" E) arasında çekilen hattın içerisinde kalan karasularımız ile Gökçeada ve Bozcaada karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            Aydın İli Dilek (Sisam) boğazında; Tavşan adası, Bayrak adası ve Zeytin burnunu birleştiren hattın sahilden itibaren 200 m.'lik mesafe dışında kalan kısmında,

            Muğla İli, İstanköy boğazında; Tapan adası ile Hüseyin burnu arasında ki hattın güneyinde kalan 200 m.lik mesafe dışında,

            dip trolü ile su ürünleri avcılığı yapılması serbesttir. 

            Muğla İli kıyı şeridinde Tekağaç burnu ile İnceburnu birleştiren hattın doğusunda kalan kısmında,

            1 Aralık 1999 - 31 Mart 2000,

            Avcılığın serbest olduğu yerlerde,

            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000, tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            4- Akdeniz'de, Yardımcı (Taşlık) burnundan Akıncı burnuna kadar olan karasularımızda sahilden itibaren 2 mil, ancak bu bölge içerisinde bulunan Anamur burnu ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil,

            içerisinde dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Akıncı burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda mesafe yasağı uygulanmayacaktır.

            Serbest yerlerde ise,

            15 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 15 Mayıs - 31 Ağustos 2000, tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            5- Dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı 22 mm.den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 42 mm.den küçük olamaz. 

            Ancak, Karadeniz'de 1 Nisan - 1 Mayıs 1999 tarihleri arasında torba ağ göz açıklığı 20 mm. olan dip trol ağları kullanılabilecektir. 

            6- Dip trolü ağları yasak yer ve zamanlarda denizde bulundurulamaz. Yasak yerlerden geçen gemilerin güvertesinde toplanmış durumda nakledilebilir, trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz, gemi güvertesinde bulundurulmaları serbesttir. Ayrıca kapıların asılı olduğu yerlerin (Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.

            Dip trol ağları yasak zamanlarda ancak gemilerin güvertesinde toplanmış ve kuru olarak nakledilebilir.

            Ancak, Marmara Denizinden geçecek trol gemilerinde ağlar ve kapılar ambarda kuru bir şekilde nakledilmesi zorunludur.

            7- İstanbul Boğazından (Rumeli Feneri ile Poyraz köy balıkçı barınağı arasında çekilen hattın güneyi) ve Çanakkale boğazından girecek dip trol gemileri, Çanakkale ve İstanbul İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde trollerini mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

            8- Marmara denizinde; balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde, gemi dışında, kara ve su alanlarında her ne suretle olursa olsun trol ağlarının bulundurulması yasaktır.

            9- Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması yasaktır.

            Ortasu Trolü Yasağı
            Madde 5-
            3 üncü madde de belirtilen yerler ile Ege Denizi ve Akdeniz'de ortasu trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Karadenizde, ortasu trolünün 18 m.'den (10 kulaç) sığ sularda çekilmesi ve 1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır.
 

İKİNCİ KISIM
CİNS VE BOY YASAKLARI

            Avlanması Tamamen Yasak Olan Cinsler
            Madde 6-
            Yunuslar, Foklar, Deniz alaları, İşkine ve Mersin balıkları, Deniz kaplumbağaları, Banyo süngerleri, Pina, Kırmızı yıldız, Triton, Denizatı, Denizkulağı, Kırmızı ve Siyah mercanlar, Posidonia oseanica, Zostera noltinin, içsular dahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

            Karides Avcılığı
            Madde 7-
            Karides'e zaman, yer ve avlanma vasıtası olarak getirilen yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

            1- Bütün karasularımızda algarna ile Karides istihsali yasaktır.

            2- Marmara denizi ile Çanakkale ve İstanbul boğazlarında,
            1 Mayıs - 1 Kasım 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000,

            Ege denizinde uzatma ağları hariç;
            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000,

            Akdeniz'de,
            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla Karides avcılığı yasaktır.

            3- Akdeniz'de karides trolü ile karides avcılığı, 2 inci bentte belirtilen zaman yasaklarına uymak kaydı ile;

            Anamur burnu ile Akıncı Burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 2 mil (ancak bu alan içerisinde kalan İçel İli Karaduvar Balıkçı Barınağı ile Tuzla deresi arasında sahilden itibaren 3 mil) içerisinde her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

            Akdenizde karides avcılığının serbest olduğu yer ve zamanlarda, karides trolü ile avcılık,

            Torba boyu 5 m, tünel ve omuz kısmı dahil 8 m., kanatları ise 9 m.'den fazla olmamak şartıyla toplam ağ boyu 22 m.'yi geçmeyen,

            Torba ağ göz açıklığı 22 mm, torbanın dışına konan muhafazanın ağ göz açıklığı 48 mm., tünel ve omuz kısımlarındaki ağ göz açıklığı ise 28 mm. Ve kanatlardaki göz açıklığı ise 48 mm.'den az olmayan,

            Maçalarla kapılar arasında kullanılacak halat kurşunsuz olmak üzere, boyu en fazla 26 m. olan ağlarla yapılabilir.

            Deniz Salyangozu Avcılığı
            Madde 8-
            Bütün karasularımızda algarna ile Deniz Salyangozu avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Dalma yöntemi ile salyangoz istihsali dönem boyunca serbesttir.

            Böcek ve İstakoz Avcılığı
            Madde 9-
            Ege Denizi, Akdeniz'de Suriye sınırına kadar olan karasularımızda, her türlü istihsal vasıtası ile Böcek ve İstakoz avcılığı yasaktır. 

            Bu yerler dışında kalan karasularımızda ise,

            15 Eylül 1999 - 15 Mart 2000,

            tarihleri arasında Böcek ve İstakoz avcılığı yasaktır.

            Büyük Ayı İstakozu avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Böcek ve İstakoz avcılığında ağ göz açıklığı 110 mm.'den küçük olan uzatma ağları kullanılamaz.

            Çift Kabuklu (Kum Midyesi, İstiridye ve Akivides) Avcılığı
            Madde 10-
            1- Kum Midyesinin;
            Karadeniz'de; İstanbul boğazı girişinde Anadolu Karaburun ile Rumeli Karaburun arasında kalan karasularımızda,

            Kastamonu İli, Kerempe burnu ile Sinop İli, Gerze İlçesi, Çayağzı burnu arasında kalan karasularımızda,
            Samsun - Ordu İl sınırından, Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda,

            Marmara denizinde, Gemlik körfezinin Zeytinbağı iskelesi ile Bozburun arasında çekilen hattın doğusunda kalan kısmında,

            dönem boyunca, her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

            Yasak yerler dışında, Beyaz Kum Midyesinin;

            Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında,

            15 Nisan - 15 Eylül 1999 ile 15 Nisan - 31 Ağustos 2000,

            Karadeniz'de, 1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000

            Diğer karasularımızda,

            15 Nisan - 1 Eylül 1999 ile 15 Nisan - 31 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır.

            Beyaz Kum Midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin ağız açıklığı 80 cm.'den, ağız derinliği 20 cm.'den büyük, diş aralığı 2 cm.'den, torba ağ göz açıklığı 1 cm.'den küçük, torba boy uzunluğu ise 100 cm.'den fazla olamaz. Karadeniz'de kullanılan algarna ve dreçlerde diğer ölçülere bağlı kalmak kaydı ile torba boy uzunluğu 200 cm.'den fazla olamaz. 

            3 m.'den daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile Beyaz Kum Midyesi avcılığı yasaktır.

            2- Akivides ve Kidonya'nın;

            1 Mayıs - 1 Kasım 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında, bütün karasularımızda her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

            Akivides ve Kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm.'den az olamaz.

            İzmir İli karasularında dönem boyunca akivides avcılığı yapılması yasaktır.

            3- İstiridye'nin;

            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında, bütün karasularımızda her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

            4- Yasağın başlamasından itibaren Bakanlık İl Müdürlüklerince stok tespiti yapılan Akivides, Kidonya ve İstiridyelerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

            Kalkan, Kılıç, Orfoz, Lagos ve Pisi Avcılığı
            Madde 11-
            Bütün karasularımızda,

            Kılıç'ın 1 Ekim 1999 - 31 Ocak 2000,

            Orfoz ve Lagos'un

            15 Haziran - 1 Ağustos 1999 ile 15 Haziran - 1 Ağustos 2000,

            Pisi'nin 1 Ocak - 1 Nisan 2000

            tarihleri arasında avlanması yasaktır.

            Pareketa ile Kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Palamut, Torik, Orkinoz ve Sardalya Avcılığı
            Madde 12-
            Karasularımızda, ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile 1 Nisan - 1 Eylül 1999 ile 1 Nisan - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında, Palamut ve Torik avcılığı yasaktır.

            Karadenizde Kerempe burnundan Bulgaristan sınırına kadar olan karasularımızda, yasak zaman dışında uzatma ağları ile Palamut avcılığının yalnızca ay ışığında yapılması zorunludur.

            Orkinoz, Yazılı Orkinoz, Gobene (Tombik) balıklarının avcılığı ise;

            1 Haziran - 1 Eylül 1999 ile 1 Haziran - 31 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında yasaktır.

            Orkinos avcılığı yapan teknelerin, paraketa ile avcılık dışında, ana tekne ve yardımcı tekneleri ile, yem olarak kullanmak amacıyla diğer balıkları avlamaları yasaktır.

            Orkinos avcılığı yapacak gemilerde yalnızca bir Orkinos ağı bulundurulması ve gemiler için avlama yapacakları yerin İl Müdürlüğünden avlanma izni alınması zorunludur.

            Akdeniz'de Yardımcı (Taşlık) burnundan Suriye sınırına kadar olan karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Temmuz 1999 ile 15 Mayıs - 15 Temmuz 2000 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile Sardalya avcılığı yasaktır.

            Yosun İstihsali
            Madde 13-
            Gracilaria türü yosunların bütün denizlerimizde,
            1 Nisan - 15 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 15 Temmuz 2000 tarihleri arasında istihsali yasaktır.

            Serbest olduğu dönemlerde ise en az 1/3 ünün spor dökecek şekilde münavebe ile istihsali Bakanlık İl Müdürlüklerinin iznine tabidir.

            Sünger İstihsali
            Madde 14-
            Kuzey Ege denizinde, Çanakkale İli, Gökçeada; (25o 39' 00" ile 26o 04' 00") doğu boylamları ile, (40o 05' 00" ile 40o 15' 00") kuzey enlemleri, Bozcaada; (25o 55' 00" ile 26o 07' 00") doğu boylamları ile, (39o 46' 00" ile 39o 53' 00") kuzey enlemlerinde, sünger avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Sünger avcılığında 20 cm. çapından küçük kaba süngerlerin avlanmaları yasaktır.

            Boy ve Ağırlık Yasakları
            Madde 15-
            Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır.

 

Tür  Asgari Boy (cm) Asgari Ağırlık (gr)
Ahtapot  - 1000
Akivides  2.4  
Akya  20  
Barbunya,  13  
Berlam  25  
Çipura,  15  
Deniz Böceği  20  
Hamsi  9  
İstakoz  20  
İstavrit  13  
İstiridye  6  
Kalkan  44  
Karagöz  15  
Kefal (Amuderya Kefali)  35  
Kefal (Sarıkulak Kefal)  30  
Kefal (Has Kefal)  30  
Kefal (Diğer Kefaller)  20  
Kılıç  120  
Kırlangıç  35  
Kidonya  3  
Kolyoz  18  
Lagos  30  
Levrek  18  
Lipsöz  15  
Mavi Yengeç  7  
Mercan  15  
Midye (Beyaz Kum Midyesi)  2.3  
Minekop (Kötek, Karakulak) 25  
Nil Barbunyası  10  
Orfoz  40  
Palamut (Çingene)  25  
Pisi  20  
Sarıağız (Halili, Granyüs) 25  
Singarit  20  
Tekir  11  
Ton (Orkinoz)  90  
Uskumru  20  
Yazılı Orkinoz  30  

* Sayıca Hamside %15, diğer balıklarda ve su ürünlerinde %5 nisbetinde küçük   boylara müsaade edilir.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
AV VASITASI YASAKLARI

            Çevirme Ağları ile Avcılık
            Madde 16-
            1- İstanbul boğazında Ahırkapı (41o 00' 27"  N, 28o 59' 05" E) ile Kadıköy İnci burnu Mendirek fenerini (40o 59' 05" N, 29o 00' 52" E) birleştiren hat ile, Yeniköy vapur iskelesi (41o 07' 01" N, 29o 04' 18" E) ile, Paşabahçe fenerini (41o 06' 57" N, 29o 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada,

            Çanakkale boğazında Nara Feneri ile Akbaş Feneri ve Kepez Feneri ile Soğandere Feneri arasında kalan sahada,

            Gırgır ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Muğla ili, Milas ilçesi, Güllük körfezindeki Bombataş ı burnu ile Marata burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan Tuzla boğazında; Büyük Ziraat adasının güney ucu ile Mancarlı burnunu birleştiren hattın kuzeyinde; Manastır burnu ile Zeytin burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan kısımda gırgır ve ığrıpla (yavru ığrıbı hariç) su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            2- Karadeniz, Marmara, Ege denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında,

            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000,

            Akdeniz'de,
            Yardımcı (Taşlık) burnundan Suriye sınırına kadar olan karasularımızda
            15 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 15 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında mekanik güç kullanan ve kullanmayan çevirme ağları ile her türlü su ürünleri istihsali yasaktır.

            3- Ancak;

            a) 12 kulaç derinliğine kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mekanik güç kullanılmayan ağlarla dönem boyu avcılık,

            b) Akdenizde mekanik güç kullanılmayan çevirme ağları ile;
            15 Mayıs - 1 Temmuz 1999 ile 15 Mayıs - 1 Temmuz 2000
tarihleri arasında sardalya istihsali hariç avcılık,

            c) Orkinos gırgırı kullanan teknelerle,

            Ege denizinde Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Çanakkale ili Bababurnu
arasında kalan karasularımız hariç,

            1 Mayıs - 1 Haziran 1999 ile 1 Mayıs - 1 Haziran 2000 tarihleri arasında orkinos avcılığı yapılması,

            Serbesttir.

            3- Mekanik güç kullanılan veya kullanılmayan gırgır ağlarının Karadenizde, Marmara, Ege denizinde ve Akdenizde Anamur burnuna kadar olan karasularımızda;

            1 Nisan - 1 Mayıs 1999 ile 1 Ocak - 1 Mayıs 2000 tarihleri arasında

            10 kulaç (18 m.),

            1 Eylül - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında 6 kulaç (11 m.) derinlikten daha sığ sularda kullanılması yasaktır.

            Akdenizde; Anamur Burnu ile Taşucu arasındaki karasularımızda 6 kulaç, 

            Taşucu ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda 4 kulaç,

            Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yerden Suriye sınırına kadar olan karasularımızda 6 kulaçtan daha sığı sularda gırgır avcılığı yasaktır.

            Işıkla Avcılık
            Madde 17-
            1- Marmara denizinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Ege denizinde, Edirne ili, Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile, Çanakkale İli, Bababurnu, Edremit körfezi Kadırga burnu ile Ayvalık ilçesi, Güneş adası Feneri, Çıplak adası batı burnu ve Eğribucak burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımızda,

            Akdenizde,
            Yardımcı (Taşlık) burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda,

            Işık ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            2- Ege denizinde ışık ile avcılığın serbest olduğu karasularımızda

            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında

            Işık ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            3- Işık ile avcılıkta, İl Müdürlükleri'nden izin alınması zorunludur ve takımda sadece bir teknede ışık kaynağı bulunabilir.

            Işık takatı; ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam, akkor telli lambalarda 4000 Watt'ı, florasan lambalarda 1000 Watt'ı, buharlı lambalarda 500 Watt'ı geçemez.

            İki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunmalıdır. Lamba teknelerinde personel bulundurulması zorunludur. 

            Işıkla avcılıkta lamba teknelerinde ışık kaynağı olarak kullanılan jeneratörlerin gücü 12 kilowatt'dan fazla olamaz.

            Diğer Sürütme Ağları ile Avcılık
            Madde 18-
            1- Karadeniz, Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında

            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında Iğrıp, Trata, Manyat, Tarlakoz ve benzeri sürütme ağlarının kullanılması yasaktır.

            2- Akdeniz'de; Yardımcı (Taşlık) burnundan Suriye sınırına kadar olan karasularımızda (Seyhan nehri ağzı ile Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Yumurtalık iskelesi arasında kalan karasularımızda, yavru avcılığında kullanılan ığrıp hariç),

            15 Mayıs - 1 Kasım 1999 ile 15 Mayıs - 31 Ağustos 2000  tarihleri arasında Iğrıp, Trata, Manyat, Tarlakoz ve benzeri sürütme ağlarının kullanılması yasaktır.

            3- Ege denizinde,
            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000, tarihleri arasında Iğrıp, Trata, Manyat, Tarlakoz ve benzeri sürütme ağlarının kullanılması yasaktır.

            4- Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü köyünde Kesire burnu, Büyükada ve balıkçı barınağını birleştiren hattın batısında kalan sahada dönem boyunca Iğrıp, Manyat, Trata, Tarlakoz gibi sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde, Akya ve Palamut ağlarının gündüzleri denizde bırakılması yasaktır. 

            Muğla İli, Güllük körfezi, Kazıklı limanının Körekli burnu ile Yarım liman arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan saha içinde Iğrıp (yavru avcılığında kullanılanlar hariç), Manyat, Tarlakoz ve benzeri sürütme ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            5- Aydın ili kıyı şeridinde, Kuşadası - Dilek Yarımadası Milli Parkının Dilek boğazında (Sisam boğazı) Tavşan adası ile Akbük körfezi Ardıçlı burnu arasında kalan karasularımızda, Iğrıp, Trata ve benzeri sürütme ağlarının 9 m. (5 kulaç) den daha sığ sularda kullanılması yasaktır.

            6- Ege denizinde Iğrıp, Trata ve Tarlakoz ile yapılan avcılıkta, birden fazla tekne ve 5 ipten (500 m.) fazla ip atılarak avcılık yapılamaz. Bu ağların katakulalarında kullanılan ağların ağ göz açıklığı (İzmarit, Papalina,  Hamsi ve Sardalya avcılığı hariç) 22 mm.'den küçük olamaz.

            7- Kargılı ağlarla yapılan kefal avcılığında, su yüzeyinde, kargılar vasıtasıyla yatay durumda tutulan ağlarda, ağ gözü açıklığı 24 mm.'den küçük olamaz.

            8- Bakanlık İl Müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde Iğrıp, Manyat, Tarlakoz gibi sürütme ağlarıyla avlanmak, ayrıca avlanmayı engelleyecek tarzda her türlü uzatma ağları ile avlanmak ve sportif amaçla avcılık yapmak yasaktır.

            9- Trabzon İli, Of İlçesi, Solaklı deresinden, Hopa limanına kadar olan sahil şeridinde 200 m. içerisinde,

            1 Nisan - 15 Haziran 1999 ile 1 Nisan - 15 Haziran 2000 tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve zıpkınla avcılık yapılması yasaktır.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
DALYAN VE LAGÜNLERDE ALINACAK TEDBİRLER

            Dalyan ve Lagünlerde Avcılık
            Madde 19-
            Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönüne yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları Bakanlık il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulacaktır: 

            Dalyanların ve lagünlerin kuzuluklarına gelen yumurtalı Kefallerin %10 unun Bakanlık İl Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.

            Dalyan ve lagün kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda; Akdeniz (Yardımcı burnundan Suriye sınırına kadar olan) dalyan ve lagünlerinde 1.7 cm., diğer dalyan ve lagünlerde 3 cm.'den az olamaz.

            Dalyan ve lagün ağızlarının açık olduğu tarihlerde, Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük dalyanı hariç, ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m. yarı çaplı mesafe içerisinde Bakanlıkça verilen izinler hariç su ürünleri istihsali yasaktır.

            Bafa, Kapıkargın ve Köyceğiz dalyan ve lagünlerinde açık ve kapalı zamanlarda, ağızdan itibaren 2 mil yarı çaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

            Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, her türlü su ürünlerinin,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000 tarihleri arasında avcılığı yasaktır.

            Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine saat 08.00 ile 13.00 arasında uzatma ağları atılması yasaktır.

            Dalyanlarda ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
 

BEŞİNCİ KISIM
BÖLGE VE YER YASAKLARI

            Yer Yasakları
            Madde 20-
            Su ürünleri avcılığının yasaklandığı alanlar aşağıda belirtilmiştir.

            1- Antalya - Beydağları Milli Parkının güneyini çevreleyen Kumluca ilçesi Çavuş limanındaki Küçük Çavuş burnundan başlayarak, Sulu ada, Taşlık burnu ve Beş adaları da içine almak kaydıyla Karagöz limanına kadar olan 19 km. uzunluğunda ve Kuşadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının; güneyde Dil iskelesinden Çatal burnuna, batıda Kabarcık burnundan Dip burnuna (Su adası ve Tavşan adası çevresi dahil) ve kuzeyde de Odun iskelesinden, Mersinli dere ağzına kadar olan kesimlerin 200 m. kıyı şeridinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            2- a) İzmir limanında Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. (Yasak alan içerisinde bulunan Bostanlı balıkçı barınağına giriş ve çıkış serbesttir.)

            b) İzmir körfezinde Ardıç burnu ile Eskifener burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan sahada, her türlü Algarna, Dreç ve Tarak ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            c) İzmir körfezinde Çilazmak burnu ile Güzelbahçe, Kayıkbaşı, Kırmızı fener arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada Kara Trataları hariç, Iğrıp, Trata ve benzeri sürütme ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            Kara trataları ile avcılık ise, Bakanlık İl Müdürlüğü'nün iznine tabidir.

            d) İzmir körfezinde; Güzelbahçe Balıkçı Barınağı ile Çilazmak Burnu, Kırmızı Fener arasında çekilecek hattın doğusunda kalan sahada ışık ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            e) İzmir İli, Çeşme limanında, Ilıca koyunda, Ilıca Yıldız burnu ile Milli Eğitim Kampı arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda,

            Ildır körfezi'nde kuzeyden güneye doğru, Sıralılar Diktaş mevkiinden (38o 28' 00" N, 26o 27' 20" E), Kiraz burnu (38o 25' 42" N, 26o 27' 06" E) ve Mustafa Çelebi adasına (38o 22' 00" N, 26o 26' 54" E) çekilen hattın doğusunda kalan saha ile Kalem burnu (38o 20' 42" N, 26o 20' 42" E) ile Dalyan koyu Dalyan burnu (38o 21' 30" N, 26o 19' 12" E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan sahalarda,

            Alaçatı Bozalan burnu ile Tatlıcak harabeleri arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan kısımda ve Mersin limanında,

            Urla İlçesi körfezinde Menteş burnu ile Kumburnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan sahada,

            Trata, Manyat, Iğrıp ve Tarlakoz gibi sürütme ağları ile avcılık yasaktır. 

            f) İzmir İli, Çeşme ilçesi, Çiflik köyü, Batı burnu (Kabadöşek burnu) ile, Fener burnu arasında çekilen hattın sahil şeridi ile arasında kalan kısmında, Trata ve benzeri sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 

            g) İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık koyunda, (Dalyan burnu ile Minaretaşı arasından itibaren) her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            h) İzmir İli karasularında Pinter ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            3- Akdeniz'de;
            Mersin limanında Askeri Basen ile Silo iskelesi arasında kalan sahada her türlü istihsal vasıtası ile,

            İçel ili Aydıncık, Sancak burnu ile Bozyazı, Kızıl liman arasındaki karasularımızda her türlü trol ve gırgır ile,

            Adana İli Kokar burnu ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında çekilen hattın batısında kalan kısımda (Uzatma ağları hariç), her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Anamur burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda sepetlerle (tel kafes v.b.) su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            4- Trabzon ili, Sürmene ilçesi dahilinde, balıkçı barınağı ile Kastel deresi arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km.lik kısmında her türlü su ürünleri istihsali yasaktır.

            5- İmralı adası etrafında, adadan itibaren 3 mil içerisindeki sularda her türlü su ürünleri istihsali yasaktır.

            6-a) İstanbul boğazında; Anadolu Feneri ile Rumeli Feneri arasında çekilen hat ile Kumkapı Feneri Fenerbahçe Feneri arasında çekilen hat içerisinde kalan sahada tüm istihsal vasıtası ile midye avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            b) İstanbul İli, Kelağra (Galere) burnu ile, Dalyan burnu (Kilyos başı) arasında kalan karasularımızda çevirme ağları ile avcılık hariç; Algarna, Dreç, Tarak ve Hidrolik sistem ile her türlü su ürünleri istihsali yasaktır.

            c) Marmara denizinde Pendik - Ambarlı arasında yer alan petrol - doğal gaz boru hattının 200 m. sağında ve solunda demirleme yapılması ve kum çıkarılması yasaktır.

            d) Yalova İli, Belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 200 m. sağında ve solunda her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            7- Bafa lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes nehri ile, Menderes Tahliye Kanalının deniz ile Tuzburgazı - Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada,

            1 Nisan - 15 Ağustos 1999 ile 1 Nisan - 15 Ağustos 2000, tarihleri arasında balık avcılığı yasaktır.

            8- Deniz Kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde kum ve çakıl çıkarılması, sürat teknelerinin 8 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında İl Müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.

            İçel İli, Anamur ilçesi, Pullu orman dinlenme yerinde, sahil şeridinden 200 metrelik mesafe içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. 

            9- Samsun İli Petrol Ofisi dolum tesislerinden, Aygaz dolum tesislerine kadar olan, 1200 metre uzunluğunda, 1800 metre genişliğindeki (41o 16' 00" N - 36o 23' 00" E), (41o 17' 00" N - 36o 24'00" E), (41o 15' 00" N - 36o 27' 00" E), (41o 14' 00" N - 36o 26' 00" E) alan içinde bütün dönem su ürünleri istihsali yasaktır.

            10-a) Muğla İli, Gökova körfezi Malderesi koyunda; Çiçekli burnu ile Karaada arasında çekilen hattın güneyinde kalan saha ile Gökova körfezinin Domuz burnu ile karşısındaki Kıran sahili arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içinde dönem boyunca Iğrıp, Manyat, Tarlakoz ve benzeri sürütme ağlarıyla su ürünleri avcılığı yasaktır.

            b) Marmaris İlçesinde, Yalancıboğazın her iki tarafında, denize doğru 100 metre alan içerisinde, dönem boyunca her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            c) Köyceğiz gölünü denize bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Haziran - 15 Eylül 1999 ile 1 Haziran - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında, ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması ve 1 Haziran - 15 Temmuz 1999 ve 1 Haziran - 15 Temmuz 2000 tarihleri arasında boyu 12 metreyi geçen teknelerin gece seyir yapmaları, seferine izin verilen teknelerin ise 5 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

            d) Ortaca İlçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç, dönem boyunca her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            e) Köyceğiz gölü ve deltasında ağ ile Kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            f) Muğla İli, Fethiye körfezinde, Paçarız burnu ile Fethiye adası  ve Eğrikum burnu doğusunda kalan sahada dönem boyunca, sürütme ve gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            11- a) Balıkesir İli, Ayvalık limanında, Dalyan boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini birleştiren hattın doğusunda kalan sahada, dalarak ve elle toplama ile Midye avcılığı hariç, 

            Trata, Tarlakoz, Manyat, Iğrıp ağları ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca,

            1 Mayıs - 1 Ekim 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000

            tarihleri arasında ise, 10 numaralı ve daha küçük numaralı paraketalarla yapılan avcılık hariç her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            b) Erdek limanının doğusundaki Çınar limanı Doğu burnu ile 40o 23' 02" N - 27o 48' 30" E, koordinatlarının belirttiği noktaya ve bu noktadan Seyitgazi burnuna çekilen hattın sahil tarafında kalan kısmında, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            c) Erdek limanı, Seyitgazi burnu, Tavşanlı adası burnu, Zeytin adası Güney burnu ve liman mendireği arasında çekilen hattın içinde kalan deniz sahasında, sportif balıkçılık hariç, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            d) Gönen çayı ağzı (40o 19' 38" N - 27o 38' 00" E) ile Denizkent (40o 18' 15" N - 27o 30' 45" E) arasında kalan sahil şeridinde 3 mil içerisinde 1 Mayıs - 1 Ekim 1999 ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            12- Aydın ili, Yenihisar ilçesi, Akbük körfezinin Gevrek adası (Prasa adası) ile Değirmen koyu arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan kısmında, sürütme ve çevirme ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır. (Yasak alan içerisine barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbesttir).

            13- Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak yasaktır.

            Akdeniz Kızıl Liman mevkiinde (36o 06' 26" N - 33o 06' 40" E), (36o 05'  17" N - 33o 05' 31" E), (36o 06' 09" N - 33o 05' 46" E), (36o 06' 00" N - 33o 07' 10" E) koordinatlarında her türlü istihsal vasıtası ile; 

            Akdeniz Kızıl liman ile Sancak burnu arasında kalan alanda,

            İzmir ili, Foça Deveboynu burnu ile, Arslan burnu arasındaki sahil şeridinde adalardan itibaren 2 millik mesafe içerisinde,

            Muğla ili, Bodrum yarımadası Kızılyar burnu ile Karabakla burnu arasındaki sahil şeridinde kıyıdan itibaren 3 millik mesafe içerisinde,

            Uzatma ağları ve Paraketa dışında her türlü av araç ve gereçleri ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            14- Kültür ve tabiat varlıklarını koruma çerçevesinde, Kültür Bakanlığınca tespit edilen ve 19/8/1989 tarih ve 20257 sayılı Resmi Gazete'de koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

            15- Gökçeada Yıldız Koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)" oluşturulacak olan (39o 14' 06" N - 25o 54' 18" E; 39o 14' 18" N - 25o 54' 18" E; 39o 14' 24" N - 25o 56' 06" E; 39o 14' 36" N - 25o 56' 06" E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

            16- Ege denizinde Edirne ili karasularında ığrıp ile su ürünleri istihsali dönem boyunca yasaktır.
 

ALTINCI KISIM
DİĞER YASAKLAR

            Diğer Yasaklar
            Madde 21-
            Denizlerde su ürünleri avcılığı ile ilgili diğer yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

            1- Bütün karasularımızda, özel karides trolü kullanan tekneler hariç, trol gemilerinde su üstü radarı bulundurulması zorunludur.

            2- Marmara denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 60 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. 

            İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara denizine girecek olan 60 Khz (dahil)'den küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını İl Müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

            3- Algarna ve Dreç ile Kum Midyesi istihsalinde gemide birden fazla Algarna ve Dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.

            4- Akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda Bakanlıkça verilen izinler hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            5- Limanlarda su ürünleri avcılığının düzenlenmesi Liman Başkanlıklarının görüşleri alınarak Bakanlık İl Müdürlüklerince yapılır.

            6- Çevirme ağları içerisinde dalarak zıpkınla ve su altı tüfekleri ile su ürünleri avcılığı ve çevirme ağları kullanılarak belirli bir alan kapatılmak ve bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (Elleme veya Eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.

            7- Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir.

            8- Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, Kanunda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.

            9- Paraketa ile yapılan su ürünleri avcılığında, orkinos ve kılıç hariç, 10 numaradan büyük iğnelerin kullanılması yasaktır. 

            10- Denize bırakılan sabit ağlar ile paraketaların gündüz flama (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi mecburidir. 

            Uzatma ağları ile avcılık gün batımı ile gün doğumu arasında kalan sürede yapılabilir. Bu ağların gece ışıklı şamandıra ile işaretlenmesi zorunludur.

            11- Denizlerde yapılan avcılık sırasında 6 ncı madde ile koruma altına alınan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine sayıca %5 nispetinde müsaade edilir.

            12- Karides trolü hariç, 12 metrenin altındaki balıkçı gemilerine trol ruhsatı verilemez.

            13- Daha önce izin verilen mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması ve işletilmesi için Bakanlık'tan izin alınması zorunludur.

            14- Pelajik balıkları avlamak üzere gemiden atılan, dolanma suretiyle balıkların avlanmasını sağlayan, mahalli olarak dolanan ağ olarak da tabir edilen (drift - net) ağların dönem boyunca su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

            15- Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin deniz ve içsularımıza bırakılması Bakanlık iznine tabidir. 

            16- Su ürünleri avcılığı yapan teknelerde, yapılan avcılık ve avlanan türlere ilişkin bilgilerin Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda kayıtlarının tutulması zorunludur.

            17- Karadeniz'de kalkan balığı stoklarını artırmak amacı ile denize bırakılan markalı (işaretlenmiş) kalkan balığı yavrularının yakalanması halinde en yakın Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine veya Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne başvurulması zorunludur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İÇSULAR İLE İLGİLİ YASAKLAR
 
BİRİNCİ KISIM
            Zaman Yasakları
            Madde 22-
            Doğal göl, Baraj gölü, Gölet ve Akarsularda zaman bakımından konulan yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

            1- Baraj Göllerinde;

            a) Adıgüzel, Ahmetler, Alakır, Altınyazı, Armağan, Atatürk, Atikhisar, Bakacak, Bayramiç, Buldan, Büyükorhan, Çaygören, Demirtaş, Geyik, Gökçeada, Gönen, Hacıhıdır, Hasanağa, Işıklı, İkizcetepeler, Kadıköy, Karaidemir, Kayalıköy, Kemer, Kestel, Kırklareli, Korkuteli, Madra, Manavgat, Oymapınar, Sarıbeyler, Seferihisar, Sultanköy, Süloğlu, Topçam, Yaylakavak (Karpuzlu),

            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000

            b) Apa, Ayrancı, Çelikhan, Gezende, Gödet, Gümüşler, İvriz, Mamasın,

            1 Nisan - 15 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 15 Temmuz 2000,

            c) Aslantaş, Batman, Bademli Berdan, Çamgazi, Çatalan, Çavdır, Devegecidi, Dicle, Göksu, Hancağız, Kalecik, Karamanlı, Kartalkaya, Kesiksuyu, Kozan, Kralkızı, Menzelet, Nergizlik, Örenler, Selevir, Seyhan, Seyitler, Sır, Tahtaköprü, Uluborlu, Yalvaç (Sücüllü), Yapraklı, Yarseli, Yayladağ

            1 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 1 Nisan - 1 Ağustos 2000,

            d) Karacaören I, Karacaören II baraj göllerinde,

            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000,

            e) Avşar, Demirköprü, Sevişler baraj göllerinde,

            15 Nisan - 31 Temmuz 1999 ile 15 Nisan - 31 Temmuz 2000,

            f) Çat, Demirdöven, Dumluca, Erzincan, Gayt, K.Kalecik, Karakaya, Keban, Koçköprü, Kuzgun, Özlüce, Patnos, Polat, Sarımehmet, Sultansuyu, Sürgü, Tercan, Zernek,

            15 Nisan - 1 Eylül 1999 ile 15 Nisan - 31 Ağustos 2000

            g) Ağcaşar, Alaca, Almus, Altınkaya, Asartepe, Belpınar, Beyler, Boztepe, Çatören, Çavdarhisar, Çoğun, Damsa, Derbent, Dodurga, Enne, Gelingüllü, Germeçtepe, Gökçekaya, Gölköy, Güldürcek, Hasan Uğurlu, Hasanlar, Hirfanlı, Kapulukaya, Karaova, Kayaboğazı, Kızılcapınar, Kovalı, Kunduzlar, Kurova, Kültepe, Porsuk, Sarımsaklı, Sarıyar (Hasanpolatkan), Sıddıklı, Söğüt, Suat Uğurlu, Uluköy, Uzunlu, Yahyasaray,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000,

            h) Gazibey, Gölova, Kılıçkaya, Maksutlu, Mursal, Yapıaltın

            15 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 15 Mayıs - 1 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır.

            2- Doğal Göl, Gölet ve Akarsularda;

            a) Çavuşcu, Hotamış, Işıklı, Karakuyu (Karagöl), Karamık, Uylupınar (Gölhisar) gölleri ile bunlara bağlantılı sularda,

            1 Nisan - 15 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 15 Temmuz 2000,

            Marmara (Gölmarmara) gölünde,

            15 Nisan - 31 Temmuz 1999 ile 15 Nisan - 31 Temmuz 2000,

            Akşehir ve Eğirdir - Hoyran göllerinde,

            1 Nisan - 15 Haziran 1999 ile 15 Mart - 15 Haziran 2000,

            tarihleri arasında, Kerevit ve Sudak hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Beyşehir gölünde sazangillerin her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            b) İznik, Manyas ve Akgöl gölleri ile bunlara bağlantılı sularda,

            1 Nisan - 1 Haziran 1999 ile 1 Mart - 1 Haziran 2000,

            Uluabat gölünde,

            1 Nisan - 1 Haziran 1999 ile 1 Şubat - 1 Haziran 2000,

            tarihleri arasında Turna ve Kerevit hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            c) Samsun İli sınırları içinde bulunan Ladik gölünde;

            1 Mayıs - 31 Temmuz 1999 ile 1 Mayıs - 31 Temmuz 2000,

            ile diğer akarsu, göller ile bunlara bağlantılı sularda,

            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000,

            tarihleri arasında Turna ve Kerevit hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            d) Terkoz ve Gölcük (Ödemiş) göllerinde,

            15 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 15 Nisan - 1 Temmuz 2000,

            tarihleri arasında, Sudak, Kerevit ve Yılanbalığı hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            e) Yeniçağ, Mogan ve Narlıgöl gölleri ile bu göllere bağlantılı sularda,

            15 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 15 Nisan - 1 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında, Sudak, Yayın, Kerevit hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            f) Adıyaman İli, Gölbaşı gölünde ve bunlara bağlantılı sularda,

            1 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 1 Nisan - 1 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında, Sudak ve Kerevit hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            g) Hazar gölünde ve bu göle bağlantılı sularda,

            15 Nisan - 1 Eylül 1999 ile 15 Nisan - 31 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            h) Van İli, Merkez, Erciş, Gevaş, Edremit ve Muradiye ilçeleri ile Bitlis İli Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde kalan ve Van gölüne dökülen tüm akarsular, kolları ve mansaplarında,

            10 Mayıs - 1 Temmuz 1999 ile 10 Mayıs - 1 Temmuz 2000,

            Erçek gölü ve mansaplarında,

            10 Mayıs - 1 Temmuz 1999 ile 10 Mayıs - 1 Temmuz 2000,

            tarihleri arasında İnci Kefali avcılığı yasaktır.

            Van ilinin Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçeleri sınırları içinde bulunan akarsular, kolları ve mansaplarında,

            15 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 15 Mayıs - 1 Ağustos 2000,

            Merkez, Gürpınar, Muradiye, Çaldıran, Erçiş, Özalp ilçelerinde,

            10 Haziran - 15 Ağustos 1999 ile 10 Haziran - 15 Ağustos 2000,

            tarihleri arasında Bıyıklı balık avcılığı yasaktır.

            ı) Hafik, Lota ve Tödürge göllerinde,

            1 Mayıs - 15 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 15 Ağustos 2000,

            Kazan, Çengelli, Nazik, Hıdırmenteş, Ağın (Göle) ve Hamurpert göllerinde,

            15 Haziran - 15 Ağustos 1999 ile 15 Haziran - 15 Ağustos 2000,

            Çıldır gölünde,

            1 Haziran - 15 Ağustos 1999 ile 1 Haziran - 15 Ağustos 2000, 

            Kur'a nehrinde,

            1 Haziran - 1 Temmuz 1999 ile 1 Haziran - 1 Temmuz 2000,

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            i) Ağrı il sınırları içerisinde yer alan Murat nehrinde ve Balıklı gölde,

            1 Nisan - 1 Mayıs 1999 ile 1 Ekim 1999 - 1 Mayıs 2000,
 
            Nemrut ve Karapınar göllerinde,

            1 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 1 Nisan - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri istihsali yasaktır.

            j) Hatay ili, Gölbaşı gölünde ve Asi nehrinde,

            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000

            tarihleri arasında Karabalık ve Yılan balığının avlanması yasaktır.

            k) Kızılırmak nehrinin Sivas, Kayseri, ve Kırşehir illeri sınırları içerisinde kalan kısmında,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            l) Yeşilırmak nehrinin Sivas, Tokat ve Amasya illeri sınırları içerisinde kalan kısmında ve kollarında,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            m) Sivas ili Çaltı, Kelkit çayları ve Yıldız ırmağında,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            Gökpınar gölü'nde ve Tohma çayında,

            1 Eylül 1999 - 31 Mart 2000

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            n) Tokat ili Zinav gölü'nde

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            o) Kayseri ili, Zamantı akarsuyunda,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır.

            ö) Muğla ili, Köyceğiz gölü ve buna bağlantılı akarsularda,

            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 1 Temmuz 2000

            tarihleri arasında sazan avcılığı yasaktır.

            p) Sakarya nehrinin Sakarya ve Eskişehir illeri sınırları içerisinde kalan kısmında,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            r) Seyhan ve Ceyhan nehirlerinde,

            1 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 1 Nisan - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır.

            s) Aydın il sınırları içerisinde bulunan Azap gölünde;

            1 Nisan - 1 Eylül 1999 ile 1 Nisan - 31 Ağustos 2000

            tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır.

            ş) Edirne il sınırları içerisindeki Meriç ve Tunca nehirleri ile Gala gölü ve buna bağlantılı göllerde,

            1 Nisan - 15 Temmuz 1999 ile 1 Nisan - 15 Temmuz 2000

            tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

            t) Yozgat ili dahilindeki Kırkgeçit, Karanlık, Dikenli, Akkaya dereleri, Çekerek ve Delice çaylarında,

            1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

            u) 31 inci madde de belirtilen göletler dışında kalan göletlerde de ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler'de belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde yapılır.
 

İKİNCİ KISIM
CİNS VE BOY YASAKLARI

            Alabalık Avcılığı
            Madde 23-
            Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında, Ardahan, Kars ve Erzurum illeri sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Van ili Çatak, Bahçesaray dereleri ve Sikünüs çayında Alabalık avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Ağrı ili, Balıklı gölde,
            1 Ekim 1999 - 1 Nisan 2000 tarihleri arasında Alabalık avcılığı yasaktır.

            Muğla ili, Fethiye ilçesi, Eşen çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Yuvarlak çayda dönem boyunca alabalık avcılığı yasaktır. 

            Artvin ili sınırları içerisinde bulunan ve avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular dışında kalan göl gölet ve akarsularda ise,

            1 Nisan - 1 Haziran 1999 ile,

            1 Eylül 1999 - 1 Haziran 2000,

            Samsun ili Derbent, Konya ili İvriz, Güldürcek ve Oymapınar, Kastamonu İli Beyler baraj göllerinde,

            1 Kasım 1999 - 1 Mart 2000,

            tarihleri arasında Alabalık avcılığı yasaktır.

            Bu yerler dışında kalan tüm içsularda,

            1 Eylül 1999 - 31 Mart 2000,

            tarihleri arasında her türlü Alabalığın avlanması yasaktır.

            Avcılığın serbest olduğu dönemlerde ise 25 cm'den büyük Alabalıklar avlanabilir.

            Akarsularda ve 1 Km2'den küçük göl ve göletlerde Alabalıklar, yasak süre dışında, olta ile avlanabilirler. Buralarda diğer av araç ve gereçleriyle Alabalıkların avlanması yasaktır.

            Karabalık Avcılığı
            Madde 24-
            Karabalıkların içsularımızda

            1 Haziran - 1 Ağustos 1999 ile 1 Haziran - 1 Ağustos 2000

            tarihleri arasında avlanması yasaktır.

            Avcılığın serbest olduğu dönemlerde ise 35 cm'den büyük Karabalıklar avlanabilir.

            Kerevit Avcılığı
            Madde 25-
            Akşehir, Eğirdir-Hoyran, Beyşehir, Sücüllü, Terkos, Çavuşcu ve Manyas göllerinde bu dönem kerevit avcılığı yasaktır.

            Bursa İli Uluabat Gölünde;

            1 Nisan - 1 Haziran 1999 ile 24 Aralık 1999 - 1 Haziran 2000

            Bu göllerin dışında Kerevit ihtiva eden bütün içsularda,

            1 Nisan - 15 Haziran 1999 ile 24 Aralık 1999 - 1 Haziran 2000

            tarihleri arasında Kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır.

            Orman Bakanlığı'na bağlı ormaniçi su alanlarında kerevit avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Ancak, hastalık durumu takip edilerek, gerektiğinde Bakanlıkça bu süreler kısaltılabilir ve tamamen yasak olan yerler avcılığa açılabilir.

            Ekmek kullanarak avcılık yasaktır.

            Bu avlanma döneminde 9 cm.'den küçük Kerevitlerin avlanması yasaktır.

            Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 9 cm.'den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış Kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depola ma yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan Kerevitlerin içinde sayısal olarak %10 veya daha fazla oranda 9 cm.' den küçük Kerevit tespit edildiğinde, bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı sağlıklı ise Kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.

            Av yasağından önce avlanılan kerevitlerin, yasağın başlamasından itibaren 48 saat içerisinde Bakanlık İl Müdürlüklerince stok tespitlerinin yapılması ve bu kerevitlerin yasağın başlama tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde işlenmesi veya pazarlanması zorunludur.

            Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri Bakanlık İl Müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır. Bakanlığın taşra teşkilatından Menşei Belgesi alınmadan avlanılan Kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.

            Kaçak avlanmış kerevitler sağlıklı ise, öncelikle avlandığı su kaynağına, bu mümkün olmadığı takdirde içerisinde kerevit bulunan en yakın su kaynağına iadesi zorunludur.

            Av araç gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.

            Kiralanmamış istihsal sahalarında, kaçak olarak avlanan Kerevitler için hiçbir şekilde Kaynak ve Dağıtım Menşei Belgesi düzenlenmeyecektir. 

            Turna Avcılığı
            Madde 26-
            Tüm içsularımızda,

            15 Ocak - 31 Mart 2000 tarihleri arasında,

            Manyas gölünde 1 Ocak - 1 Mart 2000,

            Uluabat gölünde 15 Aralık 1999 - 1 Mart 2000,

            tarihleri arasında Turna avcılığı yasaktır.

            Avlanmanın serbest olduğu dönemlerde ise 40 cm'den küçük Turna balıklarının avlanması yasaktır.

            Akşehir ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.

            Çavuşçu, Mogan ve Işıklı göllerinde Turna avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Sudak Avcılığı
            Madde 27-
            Bütün içsularımızda Sudak balıklarının,

            1 Nisan - 1 Mayıs 1999 ile 1 Mart - 1 Mayıs 2000,

            tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

            Sazangillerin yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca paraketa ile sudak avcılığı yapılabilir.

            Eğirdir-Hoyran gölü ve Hirfanlı baraj gölünde sazangillerin avlanmasının yasak olduğu dönemlerde her türlü istihsal vasıtası ile Sudak avcılığı da yasaktır. 

            Sazan, Yayın, Ulubat ve Gümüş Yılan Balıkları Avcılığı
            Madde 28-
            Sazan balıklarının 30 cm., Yılan balığının 50 cm., Yayın balığının 70 cm ve Ulubat balığının 15 cm. boydan küçük olanlarının bütün dönem boyunca avlanmaları yasaktır.

            Yayın balığının Mogan, İznik, Uluabat, Manyas gölleri ve bunlara bağlı akarsularda avcılığı yasaktır.

            Almus, Aslantaş, Atatürk, Altınkaya, Gökçekaya, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Sarıyar Hasan Polatkan, Suat Uğurlu baraj göllerinde, sazangillerin yasak olduğu dönemlerde Yayın avcılığı da yasaktır.

            Bursa ili İznik Gölünde, Gümüş balığı avcılığı dönem boyunca serbesttir.

            Kurbağa, Salyangoz ve Sülük Avcılığı
            Madde 29-
            Kurbağanın,
            20 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 20 Nisan - 1 Temmuz 2000 tarihleri arasında,

            Niğde Bolkar dağları, Karagöl ve çevresinde Rana Holtzi türü kurbağaların dönem boyunca,

            Salyangoz'un,
            1 Haziran - 1 Ağustos 1999 ile 1 Haziran - 1 Ağustos 2000 tarihleri arasında,

            Sülük'ün,
            1 Nisan - 1 Temmuz 1999 ile 1 Mart - 1 Temmuz 2000 tarihleri arasında, avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

            Avlanmanın serbest olduğu dönemde ise, 30 gr.'dan küçük kurbağaların avcılığı yasaktır.

            Yasağın başlamasından itibaren Bakanlık İl Müdürlüklerince veya İlçe Müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağaların, canlı kara salyangozlarının ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç, 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

            Su Bitkileri (Kamış, Saz v.b.) İstihsali
            Madde 30-
            Su bitkilerinin, tüm içsularımızda,
            1 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mart - 1 Ağustos 2000,

            Eğirdir-Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde,
            1 Nisan - 1 Ağustos 1999 ile 1 Nisan - 1 Ağustos 2000,

            Karamık, Eber ve Akşehir gölünde ise,
            1 Nisan - 1 Kasım 1999 ile 1 Nisan - 31 Ağustos 2000

            tarihleri arasında kesimleri yasaktır.

            Yasak zamanlar dışında su bitkilerinin kesiminin İl Müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.

            İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, ayrıca Orman Bakanlığı'na bağlı ormaniçi su alanlarında su bitkilerinin kesimleri ve yakılmaları yasaktır. 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
AVLANMANIN TAMAMEN VE KISMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR

            Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
            Madde 31-
            Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu içsularda 30 uncu maddede belirtilen yerler hariç zaman yasaklarına uymak şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.
 
 

İLİ  KAYNAK ADI 
ADIYAMAN  Gözebaşı, Hasancık, İncesu, Karahüyük, Kınık göletleri. 
Recep ve Değirmen çayları, Kırkgöz suyu 
AFYON  Bayat, Bulca Döger, Erkmen, Kayabelen, Pınarlı, Serban, Tınaztepe, göletleri Eber, Karakuyu gölleri 
AKSARAY  Bozkır Barajı.  Balcı, Çiftevi, Çatin, Güzelyurt, Helvadere, Sarıbük göletleri.  Ihlara çayı. 
AMASYA  

 

Yedikır ve Sarayözü barajları.  Ayvalı, Bayırlı, Çitli, Doğantepe, Gediksaray, İmirler, Kızgüldüren, Ortaköy,  Paşa, Sarıbuğday, Yeniköy (Hamamözü) göletleri.  
ANKARA  Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I - II, Eğrekkaya Kesikköprü, Kurtboğazı  barajları.  Aşağı Karaören, Bucuk, Çanıllı, Çeltikçi, Çeştepe, Hacımuslu, Ilıca, İğdir,  Karaahmetli, Karagüney, Kızık, Kızılca, Kösrelik, Kırköy, Örencik, Susuz, Üçbaş  göletleri.  Kızılırmak nehri 
ANTALYA  Baranda, Cevizli, Dikenli, Ekşili, Kozağacı, Yelten göletleri.  Beren, Çat, Çelince, Değirmenlik, Delice, Düden, Eğrigöl, Güver Hasdere,  Kabaklı, Kesme, Kırkgözeler, Ulupınar, Üzündere gölleri  Alara, Gödüre, Karagöl, Kargı, Koca çayları 
ARDAHAN  Alabalık gölü 
ARTVİN  Arcivan Arsiyan, Balıklık, Bilbilan Karagöl, Karagöl, Meşeli, Pınarlı gölleri.  Arhavi, Barhal, Başköy, Bıçakcılar, Dokumacılar, Düzenli, Efeler, Hatila, İçkale,  Kemani, Mansurat, Meşeköy, Orçi, Pepart, Tekkale, Uğur, Yüncüler dereleri ve  kolları. 
AYDIN  Akçaova, Hıdırbeyli ve Kahvederesi Göletleri 
BALIKESİR  Çamköy, İkizcetepeler barajları.  Ali Demirci, Değirmenli, Hacı Hüseyin, Halkapınar, İbirler, Koca Avar,  Karacaören, Karakol, Koca Bey, Ovacık, Soğuksu, Söve, Şahinburgaz, Şanlı  göletleri. Eğridere, Karadere (Simav çayına kadar olan bölümü) 
BATMAN  Kırkat göleti 
BAYBURT  Gökçedere, Sakızlı, Saraycık, Danişment, Eymür, Oruçbeyli göletleri.  Çoruh nehri ile kolları olan Beşpınar, Çatıksu, Kopsuyu, Kopuz, zansu, Pulur,  Yıldırım Çoruh Çayı ve Yoncalı dereleri.  Beşpınar, Demirışık, Kılıçkaya, Yazyurdu (Çakmas) dereleri. 
BİLECİK  Borçak Göleti  Karasu çayı 
BİNGÖL  Çilligöl, Korlu (Roste), Sarıçiçek gölleri.  Murat nehri.  Gülbahar, Mendo dereleri.  Gayt, Göynük, Adaklı çayları. 
BİTLİS  Sor çayı 
BOLU  Aladağ, Gölcük göletleri.  Akpınar, Aksu, Aktaş Karanlık, Aktaşgobi, Boyalıdere, Büyük Sarma, Çamlık,  Çampınar, Soğuksu, Çanaklı, Çayırbıçkı, Değirmen, Derceören, Doğandere,  Eyriova, Gökbulatan, Kirazlı, Göynük, Harmankaya, Hızardere, Kabaklı,  Karadibek, Karlıdere Kırkpınar, Kızılpınar, Kilsuyu, Kirazlı yayla, Köroğlu,  Kuğu, Mahya, Samandere, Serinoba, Serkedere, Soğuksu, Şimşir, Tatlı, Tekke,  Tezdere, Yaylaçay dereleri. 
BURDUR  Kızılsu, Kozağacı, Onaç barajları.  Ağlasun, Belenli, Beşpınar, Dereköy, Eskiyere, Gökçebağ, Gölyeri, Kemer,  Söğütlü, Tefenli göletleri.  Karataş gölü. 
BURSA  Doğancı, Gölbaşı barajları.  Akalan, Burcun, Eymir, Gölcük, Kozluören ve Yenice göletleri  Uludağ Milli Parkı içerisinde bulunan göl, gölet ve tüm akarsular. 
ÇANAKKALE  Tayfur barajı.  Alpagut, Fındıklı, Koyunyeri, Kozçeşme, Küçüklü, Uluköy, Uzunhızırlı göletleri. 
ÇANKIRI  Apsarı, Bayındır, Bozoğlu, Büyükgöl, Demirciören, Dikenli, Dumanlı, Eskiyayla,  Gümerdiğin I-II, Kamış, Kalfat, Kanlıca, Karaağaç, Karadere, Karacaören, Kayıçıvi,  Kesecik I-II, Kırkpınar, Korgun, Kuyupınar, Madenli, Mart, Sancar, Saray,  Sarayköy, Seydi, Şabanözü, Taşkaracalar, Yapraklı ve Yenice göletleri.  Akdere, Beşir deresi 
ÇORUM  Çorum, Yenihayat barajları.  Ahmetoğlan, Aksu, Bozdoğan, Evciyenikışla, Geykoca, Geven Gökçedoğan,  Hıdırlık, Höyük, İnegazili, Pınarlı, Seydim I - II, Sincan göletleri.  Akçataş, Kuzyurt dereleri 
DENİZLİ  Çeltikçi göleti.  Akçay, Gökçay dereleri 
DİYARBAKIR Beşpınar, Göksu, Gözegöl, Halilan, Kabaklı, Künreş, Ortaviran göletleri. 
EDİRNE  Başağıl, Beykonak, Boztepe, Budakdoğanca, Bülbülderesi, Çavuşköy,  Değirmenci, Dokuzdere, Eskikadın, Kadıköy, Karasatı, Kavacık, Kavakdere,  Kavaklı, Keramettin, Kocadere, Korucu, Koruklu, Kumdere, Kurtbey,  Küçükdoğanca, Küpdere, Mecidiye, Mercan, Meriç, Muzalıdere, Osmanlı,  Yağmurca, Yenimuhacir göletleri. 
ELAZIĞ  Cip barajı. Tadım göleti. 
ERZİNCAN  Çataksu, Deresoran, Gökkaya, Hakbilir, Ilgara, Otlukbeli çayları  Konarlı ve Yaylım dereleri 
ERZURUM  Kapıkaya, Köyceğiz, Palandöken, Porsuk Şenkaya, Turnalı göletleri.  Aygır, Şah gölleri  Çoruh nehri  Tuzluca, Başköylü dereleri 
ESKİŞEHİR  Kaymaz, Musaözü barajları.  Aslanbeyli, Ayvalı I, Beylik, Çukurhisar, Dereyalak, Erenköy, Günyüzü,  Hanköy, Kanlıpınar, Karaören, Kayı III, Kelkaya, Koçaş I-II, Ömerköy, Sazak,  Yapıldak, Yukarı Söğüt, Yukarı Kartal göletleri. 
GAZİANTEP  Zülfikar göleti 
GİRESUN  Çakmak, Toplukonak göletleri.  Aygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak gölleri.  Aksu, Burtu, Büyükdere, Çatalçam, Çömlekci, Derin, Gavraz, Gelevera, Göblü, Güdür, Karabulduk, Karovacık, Karasay, Uzundere, Tekmaden, Üçgül, Yücedere dereleri. 
GÜMÜŞHANE  Salyazı, Telme göletleri.  Akbulak, Asarcık, Balahor, Çatalkaya, Çit, Galis, Gelivera, Karagöl, Kavraz, Kırgeliş, Mertekli, Musalla (Gülaşar), Süme, Örümçek dereleri.  Harşit, Kelkit, Kırgeriş, Ökseyit, Say, Şiran, Üçköprü, Taşlıca, Yukarıkürtün çayları.
HAKKARİ  Zap suyu.  Beyazan, Gehdibi, Kavgababa, Sirte, Tal dereleri 
HATAY  Deliçay ve Özerli dereleri 
ISPARTA  Gölcük gölü, Kovada gölü.  Atabey, Bağarası, Dedeçam, Hisarardı, İleydağı, Kovada, Kuleönü, Örenköy,  Tepeli göletleri. 
İÇEL  Kurtsuyu, Lemas, Dragon çayı (Su gözü küyü-Akdeniz arası 65 km.lik kesimde),  Sultansuyu çayları. 
İSTANBUL  Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı II, Gökçe, Ömerli, Sazlıdere barajları. A. Arboretemu, Atatürk, Osmanlı göletleri.  Ayvaz Benti, Büyük Bend, Kirazlı Bend Topuzlu Bent, Valide Sultan Bendi,  Sultan II. Mahmut Benti,  Odaiçi deresi. 
İZMİR  Alaçatı, Balçova, Güzelhisar, Ürkmez, Tahtalı barajları. 
K.MARAŞ  İncecik, Kızıliniş göletleri.  Söğütlü, Hurman, Tekir, Fırnız, Körsüllü çayları  Terbüzek, Kömür suları 
KARABÜK  Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletleri 
KARAMAN  Dokuzyol, Süleyman Hacı göletleri.  Aşağı Çağlar ve Zeyve dereleri. 
KARS  Arpaçay barajı  

Abbas göleti 

KASTAMONU  Çatak, Karaçomak barajları.  Çiğdem, Kabalar, Kösençayırı, Sakız, Taşcılar, Yumurtacı göletleri.  Aydos, Bedestendere, Çilekli, Soğukçam, Hışhış, Hızardere, Ilgaz, Kapısuyu,  Kazancıpınarı, Kızılkese, Irmak, Devrez dereleri. 
KAYSERİ  Akköy barajı.  Efkere, İncesu Selkapanı, Karakuyu, Kumtepe, Şeyhli, Tekir, Zincidere göletleri.  Şeker Fabrikası gölü 
KIRIKKALE  Ahılıçipi, Danacı göletleri.  Kızılırmak nehri. Delice ırmağı. 
KIRKLARELİ Sarıcaali, Sofuhalil, Üsküp göletleri.  Değirmendere, Dolapdere, Kazandere (Yenesuyu), Papuçdere, Velikadere 
KİLİS  Balıklı göleti 
KOCAELİ  Bayraktar, Bıçkıdere, Kurtdere, Şahinler, Şeytandere göletleri.  Sapanca, Poyrazlar gölleri. 
KONYA  Altınapa, May, Sille barajları,  Akören, Aydoğmuş, Başhüyük, Bostandere, Bulcuk, Cihanbeyli, Çukurçimen,  Destığın, Doğanhisar, Evliyatekke, Güneydere, Hadim, Mecidiyeköy, Osmancık,  Topkaya göletleri.  Karagöl (Krater), İzvit çayı 
KÜTAHYA  Kuruçay göleti 
MALATYA  Medik barajı. 
MARDİN  Şerifbaba, Yıldız göletleri 
MUĞLA  Mumcular barajı.  Bencik gölü 
MUŞ  Aydınpınar, Merkez, Korkut, Köprücük göletleri  Çobandağ, Doğdap gölleri 
NEVŞEHİR  Tatların barajı.  Kumtepe Göleti 
NİĞDE  Akkaya, Altınhisar, Gebere, Murtaza barajları.  Hançerli, Koyunlu, Pertek I-II, Tepeköy ve Uluağaç göletleri.  Ecemiş Akarsuyu. 
ORDU  Kozeren, Gölköy, Ortadere, Porsuk, Tam, Tekmezar, Tifi, İki Tekkiraz dereleri 
RİZE  Cemil Başköy gölü.  Çağlayan, Çataldere, Durakderesi, Fındıklı, Kolaskuri, Pazar dereleri ve kolları,  Pishala, Tuncaderesi ve kolları, Uzundere dereleri  Potamya çayı. 
SAKARYA  Acarlar, Sapanca, Küçüksoğan, Poyrazlar, Taşkısı (Çaltıcak) gölleri.  Melen, Mudurnu çayı. 
SAMSUN  Çakmak barajı.  Divanbaşı, Güldere, Güven, Kozansıkı, Üniversite göletleri. 
SİNOP  Cemalettin, Durağan, Espiyeli, Maruf, Taşmanlı göletleri.  Sarıkum gölü  Akgöl ve Baba çayları 
SİVAS  Maksutlu, Yapıaltın barajları.  Avcıpınar, Boğazdere, Deli İlyas, Güzeloğlan, Harmancık, Sarıçal, Karagöl -  Sahli, Kemeriz, Kıldır, Kömeviran Kurucagöl Küçükhöyük Üçtepe, Serpincik  göletleri. 
ŞIRNAK  Dirsekli göleti 
TEKİRDAĞ  Bayramşah, Bıyıkali, İnanlı Şarköy, Temrezli, Ulaş göletleri. 
TOKAT  Ataköy barajı.  Akbelen, Artova, Bedirkale, Büyükaköz, Dutluca, Uluöz göletleri.  Göllügöl.  Bebek deresi. 
TRABZON  Balıklıgöl, Binömer, Haldiran, Karagöl, Uzungöl gölü.  Ayeser, Baltacı, Çamlıdüz, Demirciler, Galyan, Halli, Mulağa, Okene, Paparza  dereleri.  Apasar (Anadere), Arpalı, Fol, Kirazlık, Kustul, Miki, Solaklı Yanbolu, Zarha  dereleri ve kolları. 
TUNCELİ  Munzur, Pülümür Çayları. 
UŞAK  Karaağaç, Karaahmetli, Mesudiye, Takmak, Üçpınar göletleri. 
VAN  Doni (Gölardı), Keşiş (Geniş), Emek, Sıhke göletleri. 
YALOVA  Gökçe barajı.  Nacaklı deresi 
YOZGAT  Uzunlubarajı  A.Tekke, Deveçukuru, Cehennem, Göndelen, İlikbuyduran, Kanakboğazı dereleri  Kirazlıdere, Fakıbeyli, Derbent, Topçu, Altınsu, Ömerli, Celal Atik, Yeni  Pazar, Baraklı, KanlıDere, Koçcağız, Akbenli, Doğankent, Karakaya, Dişli, Yaycılar, İk ikara, Divanlı, Fehimli, Aslanhacılı, Çakıhacılı, İğdecik, Aş.Sarıkaya, Akçakışla  Göletleri  Kirazlıdere, Fehimli, Kanlıdere, Kuzayca Göletleri 
ZONGULDAK  Kozlu, Gülüç barajları.  Bostancılar, Dereköy, Kadıköy, Ortakçılar göletleri.  Aksu, Acısu Davulga, Değirmendere, Gebedek, Gümeli, İncedere, Karadere,  Karakaya, Kocamandere ve kolları, Şimşir dereleri. 
 

            Avlanmanın Kısmen Yasaklandığı İçsular
            Madde 32-
            Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular aşağıda belirtilmiştir.

            1- Göller
            Manyas Kuş Gölü Milli Parkı kıyısından itibaren, göller dahilinde 200 metrelik mesafe içinde kalan alanda adı geçen gölün Güneybatı kesiminde yer alan Kabak Adası ile Erginli Regülatörü arasındaki kıyı şeridinden başlayarak göl içindeki 200 metrelik koruma bölgesinde her türlü su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

            2- Akarsular
            Üçüncü bölümde akarsular için getirilen zaman ve yer yasakları dışında kalan akarsularda yer ve zaman yasakları, Bakanlık İl Müdürlüklerince, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilecek, ilgililere duyurularak Bakanlığa bildirilecektir.

            Ormaniçi akarsularda ticari amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler'de belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde yapılır.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
DİĞER YASAKLAR

            İç Sularda Alınacak Tedbirler
            Madde 33-
            Doğal göl, Baraj gölü, Gölet, Akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama ve diğer amaçlarla yararlanmak için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir ızgara veya kafes konulması zorunludur.

            Bakanlığın müsaadesi alınmadan, bu gibi yerlerde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar, bent, çit ve benzeri engeller kurulması yasaktır.

            Ağ Yasağı
            Madde 34-
            Asgari vasıf ve şartları Bakanlık İl Müdürlüklerince tespit ve ilan edilecek ağların dışında ağ kullanarak içsularımızda istihsal yapılması yasaktır.

            Bakanlık izni olmadan tüm içsularımızda, Iğrıp ve Manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.

            Gırgır ağlarının tüm içsularımızda kullanılması yasaktır.

            Van ve Bitlis illeri dahilindeki Van gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 20 mm. küçük olmayacaktır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENİZ VE İÇSULARLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

            Denizlerde ve İçsularda Alınacak Tedbirler
            Madde 35-
            Su ürünleri avcılığı ve istihsali ile ilgili olarak denizlerde ve içsularda alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

            1- Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanmış olan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaklanmış olduğundan, istihsal yerleri ve civarında bulunan işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konulan miktarın, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde tesisin bulunduğu İlin, İl Müdürlüğüne bildirilmesi
zorunludur.

            İl Müdürlüğünce tespiti yapılan su ürünleri, İl Müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

            Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespiti yapan İl Müdürlüğünden ihraç izni alınması zorunludur.

            Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerdeki Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünden Menşei Belgesi alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

            Menşei Belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin İl Müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur.

            Çok zorunlu hallerde İl Müdürlükleri bu yetkilerini İlçe Müdürlüklerine kullandırabilirler.

            Düzenlenecek Menşei Belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.

            2- Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde atık vaziyette her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçiş için İl Müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.

            3- Tüp, Nargile, Maske, Zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.

            4- Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak veya istihsalde bulunmak maksadıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok gibi vasıta ve usulleri kullanacak olanlar önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.

            5- Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile, bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlığın iznine tabidir. 

            6- Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

            7- İçsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması mecburidir.

            Bu tesislerin çevresindeki 200 m.'lik sahada her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. Tesislerden elde edilen ürünlerin nakli ve satışı, Menşei Belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir. 

            8- Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz, livar yapılması Bakanlık İl Müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

            9- Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali Bakanlığın iznine tabidir.

            Ayrıca su ürünleri yetiştirmek amacı ile müteşebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, bu istihsal sahalarında, Bakanlık İl Müdürlüklerinden Canlı Stoklama Belgesi alarak yavru stoklanması yasaktır.

            10- Su ürünleri yetiştiriciliği amacı ile Bakanlıkça projesi onaylanan işletme sahipleri Bakanlığın izni olmadan hiçbir şekilde doğadan yavru balık toplayamazlar veya toplattıramazlar.

            11- Su ürünleri avcılığında ve istihsalinde bulunan gemilerde uygulandığı döneme ait Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler'in bulundurulması zorunludur.

            12- Gemiler için verilen Ruhsat Tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye takılması zorunludur.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
SU KİRLENMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

            Su Kirlenmesi İle İlgili Yasaklar
            Madde 36-
            Su kirlenmesi ile ilgili hususlarda; Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 11 ve 12 nci maddeleri ile bu maddelere ilişkin EK- 5 ve EK- 6 sayılı listelerde yer alan esaslar uygulanır.