sirku  
Resmi Gazete: 07.04.1999 Çarşamba Sayı: 23659(Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Sirküler
   
SİRKÜ NO:33/1
  
            21 Şubat 1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler" in Böcek ve İstakoz Avcılığına ilişkin 9 uncu maddesinin 1 inci bendi, Palamut, Torik, Orkinos ve Sardalya Avcılığına ilişkin 12 nci maddesinin madde başlığı ile 3 üncü fıkrası, Işıkla Avcılığa ilişkin 17 nci maddesinin 1 inci bendinin 2 inci fıkrası, Sudak Avcılığına ilişkin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; Diğer Sürütme Ağları ile Avcılığa ilişkin 18 inci maddenin 6 ncı bendine yeni bir fıkra eklenmiştir.

            Böcek ve İstakoz Avcılığı
            Madde 9
            Ege Denizi ve Akdeniz'de her türlü istihsal vasıtası ile Böcek ve İstakoz avcılığı yasaktır.

            Palamut, Torik, Orkinos Sardalya ve Akya Avcılığı
            Madde 12
            Orkinos, Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik) balıklarının avcılığı ile Akdeniz'de Anamur burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda Akya balığının avcılığı

            1 Haziran - 1 Eylül 1999 ile 1 Haziran - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında yasaktır.

            Işıkla Avcılık
            Madde 17
           Akdeniz'de,

            Anamur burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda, Işık ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Sudak Avcılığı
            Madde 27
            Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde, Beyşehir gölü hariç yalnızca pareketa ile sudak avcılığı yapılabilir.

            Diğer Sürütme Ağları İle Avcılık
            Madde 18-6
            Ege Denizinde ığrıp, trata, manyat, tarlakoz ve benzeri sürütme ağları ile avcılık 1 Nisan 2001 tarihinden itibaren tamamen yasaklanacaktır.