sirku  
Resmi Gazete: 28.05.1999 Cuma Sayı: 23708 (Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılması Hakkında Sirküler 
   
 
  
            21 Şubat 1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler"in Deniz Salyangozu Avcılığına ilişkin 8 inci maddesi; Palamut, Torik, Orkinos ve Sardalya Avcılığına ilişkin 12 nci maddesinin 5 inci fıkrası; 16 ncı maddesinin sehven ikinci defa 3 olarak yazılan bend numarası 4 olarak değiştirilmiş ve bu bend de aşağıdaki şekilde düzenlenmiş; Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsulara ilişkin 31'inci maddesinde Bursa ilinde yer alan Gölbaşı baraj gölü bu maddeden çıkarılarak, Zaman Yasaklarına ilişkin 22'nci maddenin 1'inci bendinin (g) fıkrasına eklenmiştir:

            Deniz Salyangozu Avcılığı
            Madde 8
            Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Karadeniz'de Bulgaristan sınırından, Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı burnuna kadar olan karasularımızda dönem boyunca algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

            Algarna ile avcılığın yasak olduğu yerler dışında kalan karasularımızda;

            1 Mayıs - 1 Eylül 1999 tarihleri ile 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

            Sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde Deniz salyangozu istihsali yapılamaz.

            Deniz salyangozu istihsalinin 07.00 - 17.00 saatleri dışında yapılması yasaktır.

            Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.

            Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 45 mm. olmalıdır.

            Avcılığın serbest olduğu dönemde deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden deniz salyangozu avlanma izni alınması zorunludur.

            Palamut, Torik, Orkinos, Sardalya ve Akya Avcılığı
            Madde 12
            Orkinos avcılığı yapacak gemilerde yalnızca bir orkinos ağı bulundurulabilir. Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden orkinos avlanma izni alınması zorunludur.

            Çevirme Ağları ile Avcılık
            Madde 16-4
            Mekanik güç kullanılan veya kullanılmayan gırgır ağlarının:

            Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde;

            1 Nisan - 1 Mayıs 1999 ile 1 Ocak - 1 Mayıs 2000 tarihleri arasında 10 kulaç (18 m.),

            1 Eylül - 31 Aralık 1999 tarihleri arasında 5 kulaç (9 m.),

            Akdeniz'de;

            Yardımcı burnu ile Anamur burnu arasındaki karasularımızda 10 kulaç (18 m.),

            Anamur burnu ile Taşucu arasındaki karasularımızda 6 kulaç,

            Taşucu ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda 4 kulaç,

            Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yerden Suriye sınırına kadar olan karasularımızda 6 kulaç,

            Derinlikten daha sığ sularda kullanılması yasaktır.

            Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
            Madde 31
            Bursa İlinde yer alan Gölbaşı baraj gölü bu madde kapsamından çıkarılmıştır.

            Zaman Yasakları
            Madde 22-1
            g) Gölbaşı baraj gölünde 1 Mayıs - 1 Ağustos 1999 ile 1 Mayıs - 1 Ağustos 2000 tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır.