SİRKÜLER  
Resmi Gazete: 10.08.1999 Cuma Sayı: 23812(Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sirküler
   
 
 
            21 Şubat 1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler" in Kerevit avcılığına ilişkin 25 inci maddesinin 13 üncü bendi yürürlükten kaldırılmıştır.