SİRKÜLER  
Resmi Gazete: 17.11.1999 Çarşamba Sayı: 23879 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülere Ek Sirküler
  
 

            21 Şubat 1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler"in Dalyan ve Lagünlerde Avcılığa ilişkin 19 uncu maddenin 5 inci fıkrası, Yer Yasaklarına ilişkin 20 nci maddesinin 10 uncu bendinin c fıkrası, Zaman Yasaklarına İlişkin 22 nci maddesinin 2 nci bendinin a fıkrasının son paragrafı, Sudak Avcılığına ilişkin 27 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular'a ilişkin 31 nci maddesine aşağıdaki içsular eklenmiştir.

            Dalyan ve Lagünlerde Avcılık
            Madde 19-
            Bafa, Kapıkargın ve Köyceğiz dalyan ve lagünlerinde açık ve kapalı zamanlarda, dalyan ağzı kumsalından itibaren 2 mil yarı çaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

            Yer Yasakları
            Madde 20-
            10-c) Köyceğiz gölünü denize bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Haziran - 15 Eylül 1999 ile 1 Haziran - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında, ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması ve 1 Haziran - 15 Temmuz 1999 ve 1 Haziran - 15 Temmuz 2000 tarihleri arasında, teknelerin gece seyir yapmaları, seferine izin verilen teknelerin ise 5 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

            Zaman Yasakları
            Madde 22-
            2-a) Beyşehir gölünde 1 Nisan - 15 Haziran 2000 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile Sazangillerin avcılığı yasaktır.

            Sudak Avcılığı
            Madde 27-
            Sazangillerin yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca paraketa ile sudak avcılığı yapılabilir.

            Eğirdir-Hoyran, Beyşehir gölleri ile Hirfanlı baraj gölünde sazangillerin avlanmasının yasak olduğu dönemlerde her türlü istihsal vasıtası ile Sudak avcılığı da yasaktır.

            Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
            Madde 31-
 
 
İLİ KAYNAK ADI
ADANA Seyhan Nehri HES ile Yeni Regülatör Köprüsü arası
ANTALYA Bıçkıcı ve Barem çayları