SİRKÜLER  
Resmi Gazete: 15.02.2000 Salı Sayı: 23965 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler
 
 

            21 Şubat 1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler"in; Tanımlar'a ilişkin 2 nci maddesine, Ege denizi ile Akdeniz'in tanımı getirilmiş, Her Türlü Trol Yasağına ilişkin 3 üncü maddesinin 2 nci bendinin 2 nci fıkrası, Dip Trolü ile Avcılığa ilişkin 4 üncü maddesinin 2 nci bendi ile 4 üncü bendi, Karides Avcılığına ilişkin 7 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 üncü fıkrası ile 3 üncü bendinin 1 inci ve 2 nci fıkraları, Çevirme Ağları ile Avcılığa ilişkin 16 ncı maddesinin 3 üncü bendinin a ve c fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Diğer Sürütme Ağları ile Avcılığa ilişkin 18 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü bendlerine, Dalyan ve Lagünlerde Avcılığa ilişkin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş, Yer Yasaklarına ilişkin 20 nci maddesinin 6 bendinin a fıkrası değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna 2 bend eklenmiş, Diğer Yasaklara ilişkin 21 inci maddesinin 1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Zaman Yasaklarına ilişkin 22 maddesinin 1 inci bendinin a fıkrasından, Manavgat ve Oymapınar baraj gölleri, 2 nci bendinin b fıkrasından Manyas gölü çıkarılarak, Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsulara ilişkin 31'inci maddeye, Burdur İlinde yer alan Karataş gölü bu maddeden çıkarılarak, Zaman Yasaklarına ilişkin 22 maddesinin 2 nci bendinin a fıkrasına eklenmiş, ayrıca Kerevit Avcılığına ilişkin 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Tanımlar
            Madde 2-

            Ege Denizi: Edirne İli, Meriç nehrinin denize döküldüğü yerden Muğla-Antalya İl sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızı ifade eder.

            Akdeniz: Muğla - Antalya İl sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yer ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızı kapsar.

            Her Türlü Trol Yasağı
            Madde 3-

            Sinop İli, Ayancık ilçesi Usta burnu ile İnceburun arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 4 mil, İnceburun ile Samsun İli, Yakakent İlçesi Çayağzı burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 6 mil içerisinde, her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Dip Trolü Yasağı
            Madde 4-

            2- Karadeniz'de;

            Sinop İli Usta burnu ile İnceburun arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 4 mil dışında, İnceburun ile Samsun İli, Çayağzı burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 6 mil dışında, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 3 mil dışında,

            1 Mayıs - 31 Ağustos 2000, 

            tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

            4- Akdeniz'de, Yardımcı (Taşlık) burnu ile Akıncı burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 2 mil, ancak bu bölge içerisinde bulunan Anamur burnu ile Susanoğlu Atakent (36ø25'08" N - 34ø05'00" E) arasında kalan karasularımızda ve Mezitli deresinin denize döküldüğü yer ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil, içerisinde dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Karides Avcılığı
            Madde 7-

            2- Marmara denizinde Manyat ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden "Manyatla Karides Avlanma İzni" alınması zorunludur. Avcılıkta kullanılacak manyatların torba ağ göz açıklığı 12 mm.'den küçük olamaz.

            Manyatla Karides istihsalinin 07.00 - 17.00 saatleri arasında yapılması zorunludur.

            3- Akdeniz'de; Anamur burnu ile Akıncı Burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 2 mil (ancak bu alan içerisinde kalan İçel ili Karaduvar Balıkçı Barınağı ile Tuzla deresi arasında sahilden itibaren 3 mil) içerisinde uzatma ağları hariç dönem boyunca Karides avcılığı yasaktır.

            Akdeniz'de, karides avcılığının serbest olduğu yerlerde uzatma ağları hariç, 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000, tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla Karides avcılığı yasaktır.

            Çevirme Ağları ile Avcılık
            Madde 16-

            3-a) 12 kulaç derinliğine kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan, mekanik güç kullanılmayan ağlarla dönem boyu avcılık,

            c) Orkinos gırgırı kullanan teknelerle, 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında karasularımızda orkinos avcılığı yapılması yasaktır. Ancak, Ege denizinde, Edirne İli Boztepe burnu, Çanakkale İli dahilindeki, Büyük Kemikli burnu, Bozcaada Batı burnu ve Baba burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan karasularımız hariç 1 Mayıs - 1 Haziran 2000, tarihleri arasında orkinos avcılığı yapılması serbesttir.

            Diğer Sürütme Ağları ile Avcılık
            Madde 18-

            2- Akdeniz'de algarna ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Akdeniz'de ığrıp, trata, manyat, tarlakoz ve benzeri sürütme ağları ile avcılık 1 Nisan 2001 tarihinden itibaren tamamen yasaklanacaktır.

            3- Ege denizinde algarna ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır. 

            Dalyan ve Lagünlerde Avcılık
            Madde 19-

            Antalya İli, Kale İlçesi, Beymelek lagününde her iki mendireği birleştiren hattın 500 metre açığına kadar olan alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

            Yer Yasakları
            Madde 20-

            6-a) İstanbul Boğazında; Yeniköy Vapur İskelesi (41ø07'01" N, 29ø04'18" E) - Paşabahçe Fenerini (41ø06'57" N, 29ø05'23" E) birleştiren hat ile Kumkapı Feneri (41ø 00'27" N, 28ø59'05" E) - Fenerbahçe Feneri (40ø59'05" N, 29ø00'52" E) arasında çekilen hat içerisinde kalan sahada tüm istihsal vasıtası ile midye avcılığı dönem boyunca yasaktır.

            Avcılığın serbest olduğu yerlerde, Midye istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin; ağız açıklığı 1.2 m.'den, torba boyu 1.2 m.'den, kolların uzunluğu 1.2 m.'den, bıçak genişliği 3 cm.'den büyük, ağ göz açıklığı 5 cm.'den küçük olamaz.

            17- Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36ø52'08" N - 35ø55'06" E, 36ø50'30" N - 35ø56'02" E, 36ø51'30" N - 35ø58'24" E, 36ø53'24" N - 35ø56'42" E) ile Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde, 36ø50'55" N - 36ø07'24" E, 36ø50'55" N - 36ø08'40" E, 36ø51'54" N - 36ø07'24" E, 36ø51'54" N - 36ø08'40" E) su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

            18- Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketine ait Doğalgaz Çevrim Santrali su alma boru hattının bulunduğu (40ø59'59" N - 27ø59'01" E, 40ø59'54" N - 27ø59'27" E) alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

            Diğer Yasaklar
            Madde 21-

            1- Bütün karasularımızda, özel karides trolü kullanan tekneler hariç, trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.

            Zaman Yasakları
            Madde 22-

            1- Baraj göllerinde;

            a) Manavgat ve Oymapınar baraj gölleri çıkarılmıştır.

            2- Doğal Göl, Gölet ve Akarsularda;

            a) Karataş gölünde, 1 Nisan - 15 Temmuz 2000, tarihleri arasında Kerevit ve Sudak hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            b) İznik ve Akgöl gölleri ile bunlara bağlantılı sularda, 1 Mart – 1 Haziran 2000, tarihleri arasında Turna ve Kerevit hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

            Kerevit Avcılığı
            Madde 25-

            Bu göllerin dışında Kerevit ihtiva eden bütün içsularda,

            24 Aralık 1999 - 15 Haziran 2000,

            tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracı ve işlenmesi yasaktır.

            Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
            Madde 31-
 
İLİ KAYNAK ADI
ANTALYA Manavgat, Oymapınar barajları
BALIKESİR Manyas gölü