SİRKÜLER  
Resmi Gazete: 04.05.2000 Perşembe Sayı: 24039 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

 


            21 Şubat 1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler"in; Palamut, Torik, Orkinos, Sardalya ve Akya avcılığına ilişkin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, Çevirme Ağları ile avcılığa ilişkin 16 ncı maddesinin 3 üncü bendinin c fıkrası, Kurbağa, Salyangoz ve Sülük avcılığına ilişkin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Zaman Yasaklarına ilişkin 22 nci maddesinin 2 nci bendinin a fıkrasının son paragrafına ve Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular'a ilişkin 31 inci maddesine aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

            Palamut, Torik, Orkinos, Sardalya ve Akya Avcılığı
            Madde 12-
            Orkinos, Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik) balıklarının bütün karasularımızda, Akya balığının ise Akdeniz'de; Muğla - Antalya İl sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yerden Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda,

            1 Haziran - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

            Çevirme Ağları ile Avcılık
            Madde 16-
            3-
            c) Orkinos gırgırı kullanan teknelerle, 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında karasularımızda Orkinos, Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik) ve Akya balıklarının avcılığı yasaktır.

            Ancak, Ege denizinde, Edirne İli Boztepe burnu, Çanakkale İli dahilindeki, Büyük Kemikli burnu, Bozcaada Batı burnu ve Baba burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan karasularımız hariç Orkinos Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik) ve Akya balıklarının,

            Muğla İli, Fethiye-Kızılkuyruk burnu ile İbliz burnunu bileştiren hattın kuzeyinde, Marmaris-Hayırsız burnu ile Kızılada, Kızılada ile Gökçe burnunu birleştiren hattın kuzeyinde ve Gökova Körfezi'nde İnce burun ile Karaburnu birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımız hariç Akya balığının,

            1 Mayıs - 1 Haziran 2000 tarihleri arasında avcılığı serbesttir.

            Kurbağa, Salyangoz ve Sülük Avcılığı
            Madde 29-
            Kurbağanın,
            15 Mayıs - 1 Ağustos 2000 tarihleri arasında avlanması yasaktır.

            Zaman Yasakları
            Madde 22-
            2- Doğal Göl, Gölet ve Akarsularda;

            a) Beyşehir gölünde, avcılığın serbest olduğu dönemde ise saat 10.00 ile 19.00 arasında her türlü ağ bulundurulması yasaktır.

            Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
            Madde 31-
 
İLİ KAYNAK ADI
ÇANAKKALE Atikhisar baraj gölü